Brush pen mua ở đâu


*

131 - LEMON LIME - 47,250₫N-52 - COOL GRAY 8 - 47,250₫N-49 - WARM GRAY 8 - 47,250₫910 - OPAL - 47,250₫817 - MAUVE - 47,250₫803 - PINK PUNCH - 47,250₫569 - JET xanh - 47,250₫407 - TIKI TEAL - 47,250₫403 - BRIGHT blue - 47,250₫401- AQUA - 47,250₫379 - JADE GREEN - 47,250₫291 - ALICE blue - 47,250₫847 - CRIMSON - 47,250₫837 - WINE RED - 47,250₫757 - PORT RED - 47,250₫815 - CHERRY - 47,250₫755 - RUBINE RED - 47,250₫835 - PERSIMMON - 47,250₫856 - CHINESE RED - 47,250₫885 - WARM RED - 47,250₫845 - CARMINE - 47,250₫925 - SCARLET - 47,250₫743 - HOT PINK - 47,250₫725 - RHODAMINE RED - 47,250₫905 - RED - 47,250₫772 - BLUSH - 47,250₫703 - PINK ROSE - 47,250₫723 - PINK - 47,250₫873 - CORAL - 47,250₫761 - CARMATION - 47,250₫800 - BABY PINK - 47,250₫676 - ROYAL PURPLE - 47,250₫665 - PURPLE - 47,250₫685 - DEEP MAGENTA - 47,250₫679 - DARK PLUM - 47,250₫636 - IMPERIAL PURPLE - 47,250₫606 - VIOLET - 47,250₫555 - ULTAMARINE - 47,250₫565 - DEEP xanh - 47,250₫623 - PURPLE SAGE - 47,250₫533 - PEACOCK xanh - 47,250₫620 - LILAC - 47,250₫553 - MIST PURPLE - 47,250₫603 - PERIWINKLE - 47,250₫673 - ORCHID - 47,250₫076 - GREEN OCHRE - 47,250₫992 - SAND - 47,250₫990 - LIGHT SAND - 47,250₫942 - chảy - 47,250₫850 - FLESH - 47,250₫933 - ORANGE - 47,250₫946 - GOLD OCHRE - 47,250₫985 - CHROME YELLOW - 47,250₫055 - PROCESS YELLOW - 47,250₫025 - LIGHT ORANGE - 47,250₫991 - LIGHT OCHRE - 47,250₫062 - PALE YELLOW - 47,250₫090 - BABY YELLOW - 47,250₫020 - PEACH - 47,250₫912 - PALE CHERRY - 47,250₫026 - YELLOW GOLD - 47,250₫993 - CHROME ORANGE - 47,250₫133 - CHARTREUSE - 47,250₫126 - LIGHT OLIVE - 47,250₫192 - ASPARAGUS - 47,250₫173 - WILLOW GREEN - 47,250₫177 - DARK JADE - 47,250₫195 - LIGHT GREEN - 47,250₫158 - DARK OLIVE - 47,250₫535 - COBALT blue - 47,250₫476 - CYAN - 47,250₫526 - TRUE xanh - 47,250₫528 - NAVY blue - 47,250₫493 - REFLEX blue - 47,250₫515 - LIGHT blue - 47,250₫443 - TURQUOISE - 47,250₫452 - PROCESS blue - 47,250₫451 - SKY blue - 47,250₫491 - GLACIER blue - 47,250₫373 - SEA blue - 47,250₫245 - SAP GREEN - 47,250₫296 - GREEN - 47,250₫346 - SEA GREEN - 47,250₫277 - DARK GREEN - 47,250₫249 - HUNTER GREEN - 47,250₫243 - MINT - 47,250₫228 - GRAY GREEN - 47,250₫312 - HOLLY GREEN - 47,250₫N-15 - black - 47,250₫N-25 LAMP black - 47,250₫N-35 - COOL GRAY 12 - 47,250₫N-45 - COOL GRAY 10 - 47,250₫N-55 - COOL GRAY 7 - 47,250₫N-60 - COOL GRAY 6 - 47,250₫N-65 - COOL GRAY 5 - 47,250₫N-75 - COOL GRAY 3 - 47,250₫N-95 - COOL GRAY 1 - 47,250₫879 - BROWN - 47,250₫969 - CHOCOLATE - 47,250₫899 - RED WOOD - 47,250₫947 - BURNT SIENNA - 47,250₫977 - SADDLE BROWN - 47,250₫027 - DARK OCHRE - 47,250₫098 - AVOCADO - 47,250₫N-57 - WARM GRAY 5 - 47,250₫N-79 - WARM GRAY 2 - 47,250₫N-89 - WARM GRAY 1 - 47,250₫N-00 - COLORLESS BLENDER - 47,250₫108 màu sắc (Không Hộp) - 5,103,000₫108 color (kèm hộp) - 5,310,000₫Hộp vật liệu nhựa rỗng (đựng 108 màu) - 630,000₫

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

- TOMBOW là hãng lừng danh của NHẬT BẢN.- Đặt nhà máy sản xuất trên Việt Nam.Đặc điểm:- rất có thể vẽ, viết thư pháp hoặc bôi màu sắc lên bé dấu cao su thiên nhiên để in lên giấy.- Marker cội nước nên có thể loang màu sắc như color nước.- xây đắp 2 đầu:+ Đầu brush lông mềm.+ Đầu dạ cứng nét nhỏ.- Bảng màu khá đầy đủ 108 màu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *