CÁ KHO TIẾNG ANH LÀ GÌ

In the Philippines, dried herring is popularly eaten during breakfast, along with garlic rice và eggs.

Bạn đang xem: Cá kho tiếng anh là gì


Trong dashi, L-glutamat được tinh chiết trường đoản cú tảo bẹ kombu (Laminaria japonica) cùng inosinat từ bỏ ngừ khô bào mỏng dính (katsuobushi) hoặc mòi khô (niboshi).
In dashi, L-glutamate comes from sea kombu (Laminaria japonica) and inosinate from dried bonito flakes (katsuobushi) or dried sardines (niboshi).
Khi quan sát kỹ rộng, Shop chúng tôi chú ý gồm sừng nai, ngọc trai, thạch sùng khô ngựa cũng như mọi món kỳ lạ kỳ khác.
Looking closely, we notice deer antlers, pearls, & dried lizards and sea horses, as well as other exotic items.
Một cửa hàng với 40 người công nhân siêng bán cá khô, đồ tạp hóa và mì tua nghỉ ngơi Su-dong (bây giờ là Ingyo-dong).
Samsung started out as a small trading company with forty employees located in Su-dong (now Ingyo-dong).
Người buôn muối bột ướt (Wet-salter) hoàn toàn có thể đề cùa tới một fan ướp cá khô hoặc một người ở trong domain authority bằng phương pháp giấu muối ướt.

Xem thêm: Cấp Phối Thiên Nhiên Là Gì, Thuyết Trình: Mặt Đường Cấp Phối Thiên Nhiên


Có lẽ Giô-sxay bước đầu dạy dỗ đàn ông phương pháp làm cho hầu hết vấn đề đơn giản nlỗi tấn công nhẵn miếng mộc xù xì bằng da cá khô.
Perhaps Joseph began showing his young son how to persize such simple tasks as using dried fish skin khổng lồ smooth out rough spots on wood.
Có lẽ Giô-sép ban đầu dạy dỗ con trai cách làm gần như câu hỏi đơn giản dễ dàng nlỗi tiến công nhẵn miếng gỗ xù xì dùng da cá khô.
Perhaps Joseph began showing his young son how to persize such simple tasks as smoothing rough spots on wood with dried fish skin.
Họ khôn khéo len qua chỗ đông người, mời hotline hầu như vị khách đang đói bởi các sơn canh thơm và ngon gồm cá khô rán, cua với ốc.
They deftly press their way through the crowd, tempting hungry customers with tasty soups và stews of blackened smoked fish, crabs, and snails.
Một giám thị lưu hễ báo cáo: “Trong 5 năm qua, chúng tôi đang phân phạt rộng một ndại tấn ngô, mười tấn cá khô và mười tấn đậu.
One traveling overseer reported: “Over the past five years, we have sầu distributed more than a thous& tons of maize, ten tons of dried fish, & an equal quantity of sugar beans.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *