CÁC VẦN TRONG TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình technology giáo dục mới nhất giúp các bậc phụ huynh làm rõ hơn về kiểu cách đánh vần và cung ứng quá trình học tập chữ của bé. Lúc trẻ chuẩn chỉnh bị bước chân vào lớp 1, với tâm lý vội vàng nên những bậc cha mẹ thường dạy dỗ cho nhỏ bé học trước tận nơi để nhỏ bé có thể theo kịp đồng đội khi đến lớp. Tuy nhiên, biện pháp đánh vần và đọc bảng chữ cái ngày này khác hoàn toàn ngày xưa, cần nhiều bậc bố mẹ gặp hoảng sợ trong việc dậy con học chữ. Bởi vì vậy, sau đây công ty chúng tôi sẽ chia sẻ bảng âm vần lớp 1 chuẩn và tiên tiến nhất dưới đây, thuộc theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Các vần trong tiếng việt lớp 1

Hãy cùng honamphoto.com khám phá bảng âm vần lớp 1 technology mới nhất sau đây để dạy dỗ trẻ đánh vần kết quả nhé.


1. Phương pháp phát âm vần âm trong chương trình công nghệ Giáo dục

ChữPhát ÂmChữPhát ÂmChữPhát Âm
aaiiqcờ
ăákcờrrờ
âkhkhờttờ
bbờllờssờ
ccờmmờththờ
chchờnnờtrtrờ
ddờngngờuu
đđờnghngờ képưư
eenhnhờvvờ
êêooxxờ
ggờôôyi
ghgờ képơơiê(yê, ia, ya)ia
gigiờppờuô(ua)ua
hhờphphờươ(ưa)ưa

*

2. Bảng âm vần lớp 1 theo công tác CNGD

a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, yRiêng những âm: gi; r; d phần đa đọc là “dờ” nhưng cách phát âm khác nhau.c; k; q hầu như đọc là “cờ”
VầnCách đọcVầnCách đọc
gì – gi huyền gìuômuôm – ua – m – uôm
iê, yê, yađều phát âm là iauôtuôt – ua – t – uôt
đọc là uauôcuôc – ua – c – uôc
ươđọc là ưauônguông – ua – ng – uông
iêuiêu – ia – u – iêuươiươi – ưa – i – ươi
yêuyêu – ia – u – yêuươnươn – ưa – n – ươn
iêniên – ia – n – iênươngương – ưa – ng – ương
yênyên – ia – n – yênươmươm – ưa – m – ươm
iêtiêt – ia – t – iêtươcươc – ưa – c – ươc
iêciêc – ia – c – iêcươpươp – ưa – phường – ươp
iêpiêp – ia – phường – iêpoaioai – o- ai- oai
yêmyêm – ia – m – yêmoayoay – o – ay – oay
iêngiêng – ia – ng – iêngoanoan – o – an – oan
uôiuôi – ua – i – uôioănoăn – o – nạp năng lượng – oăn
uônuôn – ua – n – uônoangoang – o – ang – oang
uyênuyên – u – yên ổn – uyênoăngoăng – o – ăng – oăng
uychuych – u – ych – uychoanhoanh – o – anh – oanh
uynhuynh – u – ynh – uynhoachoach – o – ach – oach
uyêtuyêt – u – yêt – uyêtoatoat – o – at – oat
uyauya – u – ya – uyaoătoăt – o – ăt – oăt
uytuyt – u – yt – uytuânuân – u – ân – uân
oioi – o – i – oiuâtuât – u – ât – uât

Các âm: i, ai, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (Vẫn phá trung khu như cũ).

TiếngCách đọcGhi chú
Dờ – ơ – dơ
GiơGiờ – ơ – dơĐọc là “dờ” nhưng tất cả tiếng gió.
GiờGiơ – huyền – giờĐọc là “dờ” nhưng tất cả tiếng gió.
Rờ – ô – rô
KinhCờ – inh – kinh
QuynhCờ – uynh – quynh
QuaCờ – oa – qua
QuêCờ – uê – quê
QuyếtCờ – uyêt – quyêtQuyêt – sắc quyết
Bờ – a ba, cha – huyền – bà
Mướpưa – p. – ươpmờ – ươp – mươpMươp – sắc đẹp – mướp(Nếu những con chưa biết đánh vần ươp thì mới phải đánh vần tự ưa – p. – ươp)
Bướmưa – m – ươmbờ – ươm – bươmBươm – nhan sắc – bướm
Bướngbờ – ương – bươngBương – sắc – bướng
KhoaiKhờ – oai nghiêm – khoai
KhoáiKhờ – oai phong – khoaiKhoai – dung nhan – khoái
ThuốcUa – cờ- uốcthờ – uôc – thuôcThuôc – dung nhan – thuốc
MườiƯa – i – ươi-mờ – ươi – mươiMươi – huyền – mười
BuồmUa – mờ – uôm – bờ – uôm – buômBuôm – huyền – buồm.
BuộcUa – cờ – uôcbờ – uôc – buôcBuôc – nặng trĩu – buộc
SuốtUa – tờ – uôt – suôtSuôt – sắc đẹp – suốt
QuầnU – ân – uân cờ – uân – quânQuân – huyền – quần.
TiệcIa – cờ – iêc – tờ – iêc – tiêcTiêc – nặng trĩu – tiệc.
ThiệpIa – pờ – iêp bái – iêp – thiêpThiêp – nặng trĩu – thiệp
BuồnUa – nờ – uôn – buônBuôn – huyền – buồn.

Xem thêm: Lập Trình Socket Là Gì - Trong Lập Trình, Socket Dùng Để Làm Gì

BưởiƯa – i – ươi – bươiBươi – hỏi – bưởi.
ChuốiUa – i – uôi – chuôiChuôi – sắc – chuối.
ChiềngIa – ngờ – iêng – chiêngChiêng – huyền – chiềng.
GiềngIa – ngờ – iêng – giêngGiêng – huyền – giềngĐọc gi là “dờ” nhưng gồm tiếng gió
HuấnU – ân – uân – huânHuân – nhan sắc – huấn.
Quắto – ăt – oăt – cờ – oăt – quăt.Quăt – sắc đẹp – quắt
Huỳnhu – ynh – uynh – huynhhuynh – huyền – huỳnh
XoắnO – ăn uống – oăn – xoănXoăn – dung nhan – xoắn
ThuyềnU – im – uyên – thuyênThuyên – huyền – thuyền.
QuăngO – ăn uống – oăng – cờ – oăng – quăng.
Chiếpia – phường – iêp – chiêpChiêm – dung nhan – chiếp
Huỵchu – ych – uych – huychhuych – nặng – huỵch.
Xiếcia – c – iêc – xiêcxiêc – sắc – xiếc

Sau lúc theo dõi bảng âm vần giờ đồng hồ việt lớp 1 technology giáo dục bên trên đây, có lẽ rằng các bậc phụ huynh vẫn hiểu hơn về phong thái đánh vần bảng chữ cái ra làm sao và tất cả cách dạy trẻ hiệu quả, giúp bé nhỏ học chữ nhanh lẹ hơn. Ao ước rằng chia sẻ của cửa hàng chúng tôi sẽ mang lại lợi ích được phần nào cho mọi bạn và hãy hay xuyên truy cập honamphoto.com để update thêm nhiều tư liệu giáo dục bổ ích nhé.

honamphoto.com là social thông tin kỹ năng về các nghành nghề như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... Do cộng đồng honamphoto.com tham gia góp sức và phân phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *