Citibank Trả Góp 0%

Chuyển thay đổi giao dịch ngân sách của chúng ta thành khoản trả góp dễ ợt với Citi PayLite. Mua sắm thỏa thích, thanh toán dễ dàng với khuyến mãi 0 phí biến hóa tại các công ty đối tác liên kết với Citi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *