Dân Tộc Hoa Tiếng Anh Là Gì

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)

Bạn đang xem: Dân tộc hoa tiếng anh là gì

*

*

Xem thêm: Bệnh Viên Ung Thư Da Là Gì, Nguyên Nhân Ung Thư Da Là Vì Đâu

noun Nation, race dân tộc việt nam the Vietnamese race Nationality, ethnic group một nước có khá nhiều dân tộc a country with many nationalities nhà nghĩa dân tộc bản địa nationalism dân tộc bản địa thiểu số an ethnic minority nation; people Dân tộc vn là một The Vietnamese nation is one toàn bộ các dân tộc bản địa trên quả đât đều ra đời bình đẳng; dân tộc bản địa nào cũng đều có quyền hưởng tự do thoải mái và hạnh phúc All peoples in the world are born equal, enjoy the right lớn freedom & happiness national nationality; ethnic group Một nước có khá nhiều dân tộc A country with many nationalities/ethnic groups chủ nghĩa dân tộc bản địa Nationalism The Vietnamese nation was formed through a process of anthropological interference và the interexchange of two major ancient cultures, the Chinese và the Indian. As far as anthropology is concerned, the Vietnamese people have their origin in the Mongoloid race, believed lớn be one of the major races of the world và often found in northern & eastern Asia. At present, there are 54 different ethnic minority groups inhabiting Vietnam. The tởm people (or Viets) account for nearly 90 percent of Vietnam”s total population. Major ethnic minority groups include the Tay, Thai, Muong, H”Mong, Dao and Khmer.


*

Rely on là gìEau de toilette là gìTherapy là gìScrum master là gìđồ án giờ đồng hồ anh là gìSsr là gìTổng cục hải quan lại tiếng anh là gìXăng giờ đồng hồ anh là gìAmenity là gìCaveat là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *