Dna Là Viết Tắt Của Từ Gì

deoxyribonucleic acid: the chemical, present at the centre of the cells of living things, that controls the structure & purpose of each cell and carries genetic information during reproduction

Bạn đang xem: Dna là viết tắt của từ gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ honamphoto.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


abbreviation for deoxyribonucleic acid (= the chemical at the center of the cells of living things that controls the structure & purpose of each cell & carries genetic information during reproduction)
*

to try lớn defeat someone by tricking that person into lớn making a mistake so that you have sầu an advantage over them

Về việc này
*

*

*

Xem thêm: Kĩ Năng Mềm Là Gì ? Các Loại Kỹ Năng Mềm Trong Công Việc

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn honamphoto.com English honamphoto.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *