Dự Đoán Tiếng Anh Là Gì

biên ; bà nghĩ về ; bắt buộc ; cthị xã hay ; cthị xã ; chút ; cứng cáp ; chờ ; mong chờ ; tận mắt chứng kiến ; còn mong mỏi ; cũng biết ; cũng ; đề xuất ; dự kiến đã ; dự kiến sẽ tiến hành ; dự con kiến ; dự con kiến ​ ​ đã ; dự tính ; dự ; dự đoán là ; dự đoán trước ; dự đân oán ; dự được ; dự tính ; mong muốn ; hy vọng bọn chúng ; hi vọng đã ; mong muốn ; hãi ; hằng ước ao đợi ; hứa ; hề ngờ ; không thể ngờ ; không cho là ; kiê ; kì vọng ; kỳ vọng đang ; mong rằng ; lường trước ; mong chờ ; mong là ; ước muốn ; muốn ; mong mỏi đợi ; mong muốn ; mãn ; hình dung ; hồ hết fan dự đoán ; new ngóng ; nghi ; nghĩ rằng sẽ sở hữu được ; nghĩ rằng ; suy nghĩ lại xẩy ra ; suy nghĩ lại xảy ; nghĩ mình ; suy nghĩ hồ hết chuyện còn tồi ; cho rằng ; nghĩ về tới ; nghĩ về bài toán ; nghĩ ; nghĩ đấy ; nghĩ về cho ; fan ước ao đợi ; ngạc nhiên ; ngờ cho tới ; ngờ ; tưởng ; đã dự ; sẽ ; sự ; ta mong đợi ; ta mong đợi đó ; ta suy nghĩ ; ta đoán trước ; thăng ; thường ; thể ngờ cho tới ; thể tin ; thể đân oán trước được ; trông chờ ; trông ao ước ; trông chờ ; trông mong điều ; mong chờ điều đó ; tôi suy nghĩ ; tứ tưởng ; tưởng rằng ; tưởng ; tưởng đấy ; tốt ; việc ; vọng ; xác định trước ; sẽ ao ước ; điều bị còng ; đoa ; đoa ́ ; đoàn này nghĩ ; đoán ; sẽ chờ đón ; đã dự đoán ; đang mong đợi ; đã ước ao ; sẽ mong muốn chờ ; đang mong chờ ; vẫn ; quả như mong muốn chờ ; dĩ nhiên ; được dự đoán ; được muốn hóng ; được đặt kì vọng ; đến ; đợi ; hóng đang ; ngóng ảnh ; ̀ đương nhiên ; ́ kiê ;

Bạn đang xem: Dự đoán tiếng anh là gì

biên ; bà nghĩ về ; yêu cầu ; chuyện thường ; chút ; chắc chắn ; hóng ; mong chờ ; tận mắt chứng kiến ; còn muốn ; cũng biết ; cũng ; phải ; dự kiến sẽ được ; dự kiến ; dự con kiến ​ ​ vẫn ; dự tính ; dự ; dự đoán là ; dự đoán thù trước ; dự đân oán ; dự được ; ý định ; hy vọng ; hy vọng bọn chúng ; hi vọng sẽ ; hi vọng ; hãi ; hằng ý muốn hóng ; hẹn ; hề ngờ ; không còn ngờ ; không nghĩ là ; kiê ; kéo ; kì vọng ; mong rằng sẽ ; hy vọng ; lường trước ; mong chờ ; ý muốn là ; ước muốn ; hy vọng ; ước ao đợi ; mong ; mãn ; nghĩ đến ; phần nhiều tín đồ dự đân oán ; bắt đầu đợi ; nghi ; nghĩ là sẽ sở hữu ; nghĩ là ; suy nghĩ lại xảy ra ; nghĩ lại xảy ; nghĩ về bản thân ; suy nghĩ những cthị trấn còn tồi ; nghĩ rằng ; nghĩ về tới ; nghĩ về Việc ; nghĩ về ; suy nghĩ đấy ; nghĩ cho ; bạn ao ước ngóng ; ngạc nhiên ; ngờ cho tới ; ngờ ; ngỡ ; đang ; ta mong đợi ; ta mong đợi kia ; ta nghĩ ; ta đoán thù trước ; thăng ; thường xuyên ; thể ngờ tới ; thể tin ; thể đoán trước được ; đợi mong ; trông mong mỏi ; mong chờ ; trông chờ điều ; trông mong điều đó ; tôi nghĩ về ; bốn tưởng ; tươ ; tưởng rằng ; tưởng ; tưởng đấy ; giỏi ; câu hỏi ; vọng ; xác minh trước ; đã hy vọng ; đoa ; đoa ́ ; đoàn này nghĩ về ; đoán ; sẽ chờ đón ; sẽ dự đoán thù ; đã mong đợi ; sẽ mong muốn ; vẫn hy vọng đợi ; đã chờ mong ; đúng thật ý muốn ngóng ; tất nhiên ; được dự đân oán ; được mong hóng ; được đặt kì vọng ; mang lại ; ngóng ; ngóng vẫn ; hóng ảnh ; ̀ dĩ nhiên ; ́ kiê ;
May related with:
English Vietnamese

expectance

Xem thêm: " Lướt Web Tiếng Anh Là Gì, Sở Thích Lướt Internet Đọc Tin Tức Bằng Tiếng Anh

* danh từ- triệu chứng mong chờ, triệu chứng ngóng hóng, triệu chứng trông mong- triển vọng (hoàn toàn có thể bao gồm đồ vật gi...)- tuổi tbọn họ dự tính
* danh từ- chứng trạng mong đợi, triệu chứng ngóng ngóng, tình trạng trông mong- triển vọng (rất có thể có cái gì...)- tuổi tbọn họ dự tính
* tính từ- có tính chất mong muốn đợi, tất cả đặc thù chờ đón, có đặc điểm trông mong- (y học) theo dõi=expectant method+ cách thức theo dõi!expectant heir- (pháp lý) người có triển vọng được hưởng gia tài!expectant mother- người đàn bà tất cả mang* danh từ- người ước ao đợi, người chờ đón, tín đồ trông mong- người có triển vọng (được chỉ định...)
* danh từ- sự mong đợi, sự chờ đón, sự ngóng đợi, sự trông mong- sự tính trước, sự dự tính=beyond expectation+ quá sự dự tính=contrary to lớn expectation+ ngược trở lại với việc dự tính- nguyên nhân trông mong mỏi, điều mong muốn đợi- (số nhiều) triển vọng thừa hưởng gia tài- kỹ năng (rất có thể xảy ra một vấn đề gì)!expectation of life- thời gian vừa đủ còn sống thêm (của người như thế nào..., theo con số thống kê)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *