Dư Nợ Tiếng Anh Là Gì

Tiếp tục với cỗ từ vựng tiếng Anh tài thiết yếu bank phần 1 , honamphoto.com xin share phần 2 với 38 trường đoản cú hay gặp nhất lúc chúng ta thực hiện cùng thanh toán giao dịch với các ngân hàng.

Bạn đang xem: Dư nợ tiếng anh là gì

Các các bạn thuộc theo dõi và quan sát nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): trường đoản cú tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô cứng tân oán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý thanh hao toán

6. Refer to drawer (n): (R.D) “Tsoát lại người cam kết phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện thanh khô toán thù ko sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không hiểu được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: đổ vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký kết phát, viết (Séc)

20.

Xem thêm: Luỵ Tình Nghĩa Là Gì ? Cách Để Chữa “Bệnh” Lụy Tình Của Bạn (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Place of cash: nơi sử dụng tiền mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút ít tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: chỉ định chi trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): chi phí nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: nhiều loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ tkhô cứng toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank thẻ /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): máy rút chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, chi chi phí (ngơi nghỉ Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút ít chi phí mặt

Dường như, những bạn cũng có thể truy vấn vào trang web của honamphoto.com trên đây để nâng cao với bổ sung kiến thức và kỹ năng giờ Anh của bản thân mình nhé! Chúc chúng ta thành công


*

“Tiếng Anh bồi” có tương xứng cùng với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn mãi mãi không ít. Dù bị...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *