ECO LÀ VIẾT TẮT CỦA TỪ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ honamphoto.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Eco là viết tắt của từ gì

abbreviation for Economic Cooperation Organization: an organization with members from Asian và Eurasian countries which aims khổng lồ encourage trade and investment:
The ECO"s main objective sầu is to establish a single market for goods và services, much lượt thích the European Union.
*

a person who does something, especially helping other people, willingly & without being forced or paid to lớn bởi it

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Chi Tiết Về Gói Cước Tomato Là Gì, Nghe Gọi Mãi Mãi Với Gói Tomato Của Viettel

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập honamphoto.com English honamphoto.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *