Gấp Tiếng Anh Là Gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
*
gấp verb to lớn fold; lớn close; to lớn shut adj pressing; urgent; hurry
*
ko cấp
*
there is no hurry lớn fold; to lớn close; to shut Nhớ vội vàng áo quần ngay lập tức nthêm trước khi cho vào va li Rethành viên khổng lồ fold your clothes neatly before putting them in the suitcase Xin đừng gấp thư lại bởi vì bao gồm hình bên phía trong Please don"t fold the letter because there are photos inside times; -fold Gấp trăm lần, cấp nghìn lần Hundredfold, thousandfold Sản lượng đã tăng cấp năm lần Production has increased five times/fivefold Nó tìm được vội cha lần rưỡi tôi He earns three và a half times as much as I vày pressing; urgent; in a hurry Việc đó ko cấp đâu There"s no hurry for it Tôi yêu cầu tiền vội I am in urgent need of money; I need money in a hurry Tại sao đề nghị vội vàng vậy? What"s the hurry?; What"s the rush? Chẳng bài toán gì đề xuất vội vàng cả There"s no need to hurry/rush

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *