Giá trị sản xuất công nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh kết quả sản xuất của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp nhìn thấy rõ được lĩnh vực tiềm năng phát triển trong tương lai của mình để có chiến lược đầu tư, thúc đẩy cho thật hợp lý. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về giá trị sản xuất công nghiệp qua bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu về giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp là gì? Và những yếu tố nào có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị sản xuất công nghiệp? Tất cả sẽ được giải đáp ngay dưới đây.

Giá trị sản xuất công nghiệp là gì?

Giá trị sản xuất công nghiệp được biết đến là chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp, tạo ra dưới dạng sản phẩm vật chất hay dịch vụ trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm). 

*

giá trị của sản xuất công nghiệp

Bên cạnh đó, để tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp theo giá thực tế và giá so sánh người ta cũng sử dụng chỉ tiêu này để tính toán nhằm đưa ra kết luận đúng đắn nhất về kết quả hoạt động kinh doanh toàn ngành.

Yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp bao gồm: Giá trị của nguyên vật liệu, năng lượng, phụ tùng thay thế, dịch vụ sản xuất, khấu hao tài sản, chi phí lao động, thuế sản xuất và giá trị thặng dư trong mỗi sản phẩm công nghiệp. Cụ thể, yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp như sau:

Giá trị thành phẩm (YT1)Giá trị dịch vụ công nghiệp cho bên ngoài doanh nghiệp (YT2)Giá trị của phụ phẩm, thứ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi đã được tiêu thụ (YT3)Giá trị hoạt động cho thuê tài sản cố định, máy móc trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất (YT4)Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ, đầu kỳ của nửa thành phẩm, sản phẩm chế tạo dở dang (YT5)

Phương pháp tính giá trị sản xuất công nghiệp

Dựa vào các yếu tố cấu thành để tính ra giá trị sản xuất công nghiệp.

Đang xem: Giá trị sản xuất là gì

Xem thêm:

Xem thêm: Hướng Dẫn Cân Bằng Phương Trình Hoá Học, ‪Cân Bằng Phương Trình Phản Ứng Hoá Học‬

Tuy nhiên, để tính được chỉ sô ngày, doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc tính giá trị sản xuất công nghiệp

Tính theo phương pháp công xưởng, lấy đơn vị hạch toán độc lập cuối cùng để làm đơn vị tính toánChỉ tính được kết quả trực tiếp của hoạt động sản xuất công nghiệp trong đơn vị hạch toán độc lập. Tức là kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chỉ được tính một lần.Không được trùng lặp trong phạm vi doanh nghiệp và không được tính những sản phẩm mang tính chất thương mại mua vào bán ra mà không chế biến gì thêm

*

sản xuất công nghiệp

Phương pháp tính giá trị sản xuất công nghiệp

Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp được tính toán như sau:

GO = YT1 + YT2 + YT3 + YT4 + YT5

Yếu tố 1: giá trị thành phẩm bao gồm:

Giá trị thành phẩm là những sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu của chính doanh nghiệp, hoặc của khách hàng mang đến gia công, đã hoàn tất công đoạn cuối cùng và tiến hành nhập kho thành phẩm

Ảnh 3: Sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu của chính doanh nghiệp, hoặc của khách hàng mang đến gia công

Giá trị bán thành phẩm, vật đóng gói, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế không chế biến lại mà bán ra luôn thi trường hoặc cung cấp cho những bộ phận khác không sản xuất công nghiệpGiá trị sản phẩm phụ hoàn thành trong kỳ

Yếu tố 2: giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài

Công việc có tính chất công nghiệp giúp khôi phục hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng mà không làm thay đổi giá trị ban đầu của sản phẩmGiá trị công việc được tính vào sản xuất phải có tính chất công nghiệp làm cho đơn vị bên ngoài hoặc bộ phận khác không phải là hoạt động sản xuất công nghiệp

Yếu tố 3: giá trị phụ phẩm, thứ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi được

Phụ phẩm: được tạo ra cùng với sản phẩm chínhThứ phẩm: không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không được nhập khoPhế phẩm: hoàn toàn không thể sửa chữa đượcPhế liệu: thu hồi được trong quá trình sản xuất

Yếu tố 4: giá trị hoạt động cho thuê tài sản, máy móc chỉ phát sinh khi máy móc doanh nghiệp không sử dụng đến mà cho đơn vị bên ngoài thuê

Yếu tố 5: giá trị chênh lệch cuối kỳ so với đầu kỳ của bán thành phẩm và sản phẩm dở dang chiếm tỷ trọng không đáng kể và việc tính toán có phần khá phức tạp

Giá trị sản xuất công nghiệp có ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định sản xuất của doanh nghiệp. Hy vọng bài viết này đã chia sẻ đến bạn thật nhiều những thông tin bổ ích. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *