IN CONTRAST TO LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: In contrast to là gì

*
*
*

contrast
*

contrast /"kɔntræst/ danh trường đoản cú (+ between) sự tương phản nghịch, đối chiếu (giữa)the contrast between light và shade: sự tương phản thân tia nắng với nhẵn tốito put colours in contrast: khiến cho Color tương bội nghịch nhau, làm cho Màu sắc đối kháng nhau (+ to) dòng tương phản bội (với) rượu cồn từ làm cho tương phản bội, làm trái ngược; đối chiếu để triển khai nổi bật gần như điểm không giống nhau; tương phản nghịch nhau, trái ngược hẳnthesee two colours contrast very well: nhì màu này tương phản bội cùng nhau khôn xiết nổhis actions contrast with his words: hành động của của hắn trái ngược với khẩu ca của hắn
độ tương phảncontrast of light: độ tương phản chiếu sángincrease in contrast: sự tăng thêm độ tương phảnlighting contrast: độ tương phản ảnh sángluminance contrast: độ tương phản chóisignal contrast: độ tương làm phản tín hiệulàm trái ngượcsự tương phảnGiải ưng ý VN: Sự khác hoàn toàn tương đối về ánh sáng thân những điểm black và Trắng của hình bên trên màn hình hiển thị vật dụng thu.brightness contrast: sự tương làm phản độ chóicolour contrast: sự tương bội nghịch màucontrast of light: sự tương phản ảnh sángluminance contrast: sự tương phản bội độ sángLĩnh vực: toán thù & tinsự trái ngượcLĩnh vực: xây dựngtương làm phản vớiPCS (Print contrast signal)biểu thị tương phản bội incontrast controlbiến dạng cocontrast controlsự điều khiển và tinh chỉnh tương phảncontrast effectmặt thi côngcontrast effectbạn thầu xây dựngcontrast effectbạn thi côngcontrast effectcông ty thầucontrast factorthông số tương phảncontrast imagehình tương phảncontrast levelmức tương phảncontrast mediumchất cản quangcontrast rangedải tương phảncontrast ratiođộ tương phảncontrast rationgược chiềucontrast ratioTỷ Lệ tương phảncontrast reductionsự tương phảncontrast resolutionđộ sắc nét tương phảncontrast solutionhỗn hợp tương phảncontrast stainhóa học nhuộm tương phảnimage contrasttương làm phản (của ảnh)phase contrast microscope (PCM)kính hiển vi (tương) phản nghịch trộn <"kɔntræst> o độ tương phản Tỷ số giữa độ chói tối đa và tối thiểu bên trên hình ảnh chụp. § contrast enhancement : tăng cường tính tương phản § contrast ratio : tỷ số tương phản
*

Xem thêm: In 3D Là Gì? Công Nghệ In 3D Là Gì ? Máy In 3D Hoạt Động Ra Sao?

*

*

contrast

Từ điển Collocation

contrast noun

ADJ. clear, marked, sharp, stark, startling, striking, strong There is a stark contrast between the lives of the rich and those of the poor. | complete, direct

VERB + CONTRAST make, offer, provide The fresh fruit provides a contrast lớn the rich chocolate pudding.

PREPhường. by ~ When you look at their new system, ours seems very old-fashioned by contrast. | in ~ (to/with) The company lost $13 million this year, in contrast with a profit of $15 million last year. | ~ between, ~ in The contrast in appearance between the sisters was striking. | ~ to lớn This busy social life was a complete contrast to his old quiet life.

PHRASES stvà in … contrast khổng lồ sb/sth Their attitudes towards love sầu and marriage stvà in stark contrast to lớn those of their parents.

Từ điển WordNet


n.

the act of distinguishing by comparing differencesthe perceptual effect of the juxtaposition of very different colorsthe range of optical mật độ trùng lặp từ khóa & tone on a photographic negative sầu or print (or the extent to lớn which adjacent areas on a television screen differ in brightness)

v.

put in opposition khổng lồ show or emphaform size differences

The middle school teacher contrasted her best student"s work with that of her weakest student


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The degree of difference between light và dark extremes of color on a monitor or on printed output. 2. The control knob by which the contrast of a monitor is changed.

English Synonym & Antonym Dictionary

contrasts|contrasted|contrastingsyn.: compare liken match measure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *