Kiến Thức Cơ Bản Tiếng Anh Lớp 3

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 nhìn thông thường vẫn khá đối kháng giản. Chủ yếu triệu tập ôn lại những kỹ năng đã học của lớp 1 với 2. Cạnh bên đó, không ngừng mở rộng thêm các mẫu câu thông dụng. Làm cho nhiều bài xích tập và thực hành thực tế nói thường xuyên xuyên để giúp các bạn nhỏ dễ nhớ bài hơn.

Bạn đang xem: Kiến thức cơ bản tiếng anh lớp 3


Tóm tắt ngữ pháp giờ Anh lớp 3

Từ vựng

Số đếm (one – twenty-one – two – twelve – sixteen – forty- one hundred,…)Màu dung nhan (blue – pink – green – black – white – brown- grey,…)Hoạt động (play football – ride a bike – watch TV – walk – dance – sing,…)Trường lớp (pencil case- ruler – bag – board – bookcase – cupboard – teacher,…)Đồ chơi (ball – bike – robot – camera – computer game,…)Vị trí, vị trí (in – on – under – next to,…)Gia đình (mother – father – brother – sister – grandmother – grandfather,…)Tính từ sử dụng để mô tả (young – happy – sad – long – short – big – small messy,…)Con thứ (crocodile – elephant – tiger – lion – bear – dolphin,…)Cơ thể (ace – ears – eyes – mouth – hand – arm – leg – neck – shoulder – hair…)Quần áo (jacket – shoes – skirt – socks – dress – sweater – hat – jeans – shorts,…)Thức ăn uống (apple – banana – orange – burger – cake – chocolate – ice-cream,…)Phương tiện chuyển vận (boat – bus – helicopter – lorry – motorbike plane – xe đạp – car,…)Đồ cần sử dụng (clock – lamp – mat – armchair – bath – bed – picture – TV – room,…)

Ngữ pháp

Đại trường đoản cú nhân xưngIHeSheItWeYouTheyĐộng trường đoản cú “to be”AmIsAreCách chào hỏi, tạm bợ biệtHello/ HiGood morning/ afternoon/ nightNice khổng lồ meet youGoodbye, See you later, See you soon

*

* các câu hỏi:
Câu hỏiCâu trả lờiÝ nghĩa
What’s your name?My name’s —-Bạn thương hiệu gì?
What’s his/ her name?His name/ her name is —-Anh ấy/ chị ấy thương hiệu gì?
How old are you?I’m eight.Bạn bao nhiêu tuổi
How old is he/ she?He’s/ She’s ten (years old)Anh ấy/ chị ấy bạo nhiêu tuổi?
What màu sắc is it?It’s blue.Nó màu sắc gì?
What màu sắc are they?They are red.Chúng bao gồm màu gì?
Who’s this/that?This is/ That is my mother.Ai đây/Ai đó?
What’s this/ that?This is a/ That is a chair.Cái gì đây/Cái gì đó?
How many books are there?There are five books.Có từng nào —?
Have you got a —-?Yes, I have.No, I haven’t.Bạn có —- không?
What are you doing?I’m singing.Bạn đang có tác dụng gì?
Can you swim?Yes, I can.No, I can’t.

Xem thêm:

Bạn hoàn toàn có thể bơi không?
What can you do?I can ride a bike.Bạn hoàn toàn có thể làm gì?
Where is the computer?It’s on the desk.—- sinh hoạt đâu? (số ít)
Where are the bags?They are on the table.—- làm việc đâu? (số nhiều)
How are you?I’m fine.Bạn khỏe khoắn không?
How is he/ she?He’s/ She’s fine.Anh ấy/ chị ấy khỏe khoắn không?
What is he/ she doing?He is/ She is swimming.Anh ấy/ Cô ấy đang làm cho gì?
Do you like —?Yes, I do.No, I don’t.Bạn tất cả thích — không?
Whose is this?It’s Simon’s.Cái này của ai?
Whose are they?They are Simon’s.Những cái này của ai?
Các câu trúc câu khác:I have got = I’ve got (Tôi có)I haven’t got (Tôi không có)Ex: I’ve got a lot of booksI’ve got a bikeI haven’t got a computerHe has/She has got = He’s/ She’s got (Anh ấy/Chị ấy có)He/She hasn’t got (Anh ấy ? Chị ấy ko có)Ex: He’s got a carShe has got a big houseHe hasn’t got a ballThis + danh từ số ít: cái — này This door: mẫu cửa nàyThat + danh tự số ít: dòng — kia That window: cái hành lang cửa số kiaThese + danh từ bỏ số nhiều: những chiếc — này These doors: các chiếc cửa nàyThose + danh trường đoản cú số nhiều: các chiếc — kia Those windows: các chiếc cửa sổ kiaI can —: Tôi bao gồm thểI can’t —: Tôi không thểEx: I can ride a bikeI can’t swimI like —: Tôi thíchI don’t like —:Tôi không thíchEx: I like an táo but I don’t like orangeIt’s mine/yours: Nó là của tôi/của bạnEx: This toy is mineThis toy is yours

 Với lượng kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 được cầm gọn khá đầy đủ bên trên, hi vọng chúng ta học sinh rất có thể hệ thống lại từng điểm quan trọng đặc biệt để sẵn sàng thật xuất sắc cho những bài đánh giá nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *