LIKE FATHER LIKE SON NGHĨA LÀ GÌ

trong khi cha, con, như những kẻ xấu xa như những tên cướp, như người La Mã giận sôi, gầm rít và căm thù
Như các người cha tin kính ngày nay, chắc hẳn Gióp đã dạy dỗ bảy con trai và ba con gái của ông về Đức Giê-hô-va.

Bạn đang xem: Like father like son nghĩa là gì


Before parting, Luke says that Obi-Wan was like a father to him, and Obi-Wan replies that he loved Luke like a son.
Trước khi chia tay, Luke nói với ông rằng Obi-Wan giống như một người cha với anh và Obi-Wan trả lời rằng ông yêu Luke như con trai.
This sacred spot, like Eden where Adam dwelt, like Sinai from whence Jehovah gave His laws, like Calvary where the Son of God gave His life a ransom for many, this holy ground is where the sinless Son of the Everlasting Father took upon Himself the sins of all men on condition of repentance.
Nơi thiêng liêng này, giống như Vườn Ê Đen nơi A Đam sống, giống như Núi Si Nai nơi mà Đức Giê Hô Va ban ra luật pháp của Ngài, giống như Đồi Sọ nơi mà Vị Nam Tử của Thượng Đế đã phó mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người, khu đất thánh này là nơi mà Vị Nam Tử không tội lỗi của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu mang lấy tội lỗi của tất cả loài người với điều kiện là họ chịu hối cải.
Believing his family to be unprotected, Doofenshmirtz"s father forced his son to dress as a gnome and stand in front of their garden the entire day, unable to move and he became like a statue like the Statue of Liberty in New York City.
Tin rằng gia đình sẽ không được bảo vệ, bố của Doofenshmirtz đã ép con trai ông ăn mặc như một thần lùn thật sự và đứng trước khu vườn của họ cả ngày, không được cử động.

Xem thêm: Tính Năng Usb Hid Compliant Mouse Là Gì, Hid Compliant Mouse Là Gì


15 Like the kindly gentleman and his son in our illustration, the heavenly Father, Jehovah, and his Son, Christ Jesus, do indeed perform a marvelously loving service in ransoming us humans from an orphan-like condition and restoring us to the real life.
15 Cũng như người đàn ông hào hiệp và người con trong ví dụ nói trên, Cha trên trời là Đức Giê-hô-va và Con của Ngài là Giê-su Christ đã thực hiện một công việc đầy yêu thương tuyệt vời khi họ chuộc chúng ta là loài người ra khỏi tình trạng giống như trẻ mồ côi để cho chúng ta vào sự sống thật sự.
The Egyptologists William Stevenson Smith, William C. Hayes and Nicolas Grimal believe that Userkare briefly ruled Egypt either as a legitimate stopgap ruler or as a regent with queen Iput I. Indeed, Teti"s son Pepi I reigned for circa 50 years, indicating that he was likely very young at the death of his father, likely too young to immediately assume the throne.
Những nhà Ai Cập học như William Stevenson Smith, William C. Hayes và Nicolas Grimal tin rằng Userkare đã cai trị Ai Cập trong một thời gian ngắn như là một vị vua hợp pháp tạm thời hoặc là một nhiếp chính cùng với nữ hoàng Iput I. Quả thực, con trai của Teti là Pepi I đã cai trị trong khoảng 50 năm, điều này cho thấy rằng ông ta có thể còn rất nhỏ tuổi khi vua cha qua đời, có lẽ là còn quá nhỏ để đảm đương ngôi vua ngay lập tức.
There are two basic principles that helped these young men become like the sons of Helaman.2 Even though the boys’ mothers were not members of the Church and did not understand the words of the Lord, priesthood leaders became like their fathers, and leaders’ wives became like their mothers.
Có hai nguyên tắc cơ bản mà giúp đỡ các thiếu niên này trở thành giống như các con trai của Hê La Man.2 Mặc dù mẹ của họ không phải là tín hữu của Giáo Hội và không hiểu những lời của Chúa nhưng các vị lãnh đạo chức tư tế đã trở thành giống như cha của họ và vợ của các vị lãnh đạo đã trở thành giống như mẹ của họ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *