Make an appointment là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đã xem: Make an appointment là gì


Bạn đang xem: Make an appointment là gì

*

*

*

Xem thêm: Pre Intermediate Là Gì? Bạn Đang Ở Trình Độ Nào Của Tiếng Anh Trung Cấp Là Gì ?

*

appointment /ə"pɔintmənt/ danh từ
được xẻ nhiệm, chức vụ được té nhiệmappointment of someone lớn a post: sự bổ nhiệm ai vào trong 1 chức vụ sự hứa hẹn gặp; giấy mời, giấy triệu tậpto make (fix) an appointment with someone: hẹn chạm chán aito break an appointment: thất hẹn, không nên hẹnto keep an appointment: đúng hẹn chiếu chỉ; sắc đẹp lệnhby the king"s appointment: vì chưng chiếu chỉ của vua (số nhiều) vật dụng đạc, đồ trang bị, trang bị thiết bị (số nhiều) (từ cổ,nghĩa cổ) chi phí lương, lương bổngcuộc hẹnsự ba tríLĩnh vực: điện tử và viễn thôngsự bổ nhiệmtemporary appointment: sự bổ nhiệm tạm thờiletter of appointmentthư chỉ địnhperipheral appointmentsụ chỉ định trực tiếpchức vụ được té nhiệmcuộc hẹngiấy mờigiấy triệu tậpsự xẻ nhiệmappointment to a post: sự bửa nhiệm vào một trong những chức vụpermanent appointment: sự bổ nhiệm lâu dàishort-term appointment: sự chỉ định ngắn hạntemporary appointment: sự bổ nhiệm tạm thờisự hứa gặpappointment of agencysự chỉ định và hướng dẫn đại lýcertificate of appointmentgiấy bệnh ủy nhiệmconventional appointment of heirsự hướng đẫn người kế thừa theo tập quánletter of appointmentgiấy xẻ nhiệmletter of appointmentthư gật đầu tuyển dụngperiod of appointmentkhoảng thời hạn bổ nhiệm, xẻ dụngpermanent appointmentsự đến vào chủ yếu ngạchpower of appointmentquyền ủy nhiệmpower of appointmentquyền xử tríprogramme appointmentbổ nhiệm theo kế hoạchprovisional appointmentbổ nhiệm tạmspecial appointment contracthợp đồng dìm thầu chỉ địnhspecial appointment workcông trình nhấn thầu chỉ địnhtermination of appointmentsự kết thúc nhiệm kỳtype of appointmentloai hình vấp ngã nhiệmtype of appointmentloại hình té nhiệmviewing by appointment onlychỉ mang đến xem khi bao gồm hẹn trước

Thuật ngữ nghành Bảo hiểm

APPOINTMENT

Chỉ định

ngôi trường hợp công ty uỷ quyền cho đại lý chuyển động nhân danh công ty.
*

appointment

Từ điển Collocation

appointment noun

1 agreement khổng lồ meet sb

ADJ. important, pressing, urgent | first, initial | follow-up | business | dental, hair | hospital, outpatient The hospital needs lớn allow more time for outpatient appointments.

VERB + APPOINTMENT have | arrange, book, fix, make I"d like to make an appointment to see the doctor, please. | get I didn"t know if I would get an appointment at such short notice. | give sb Tom has been given an appointment at the local hospital. | keep He failed to lớn keep his appointment. | break, miss She has already broken three appointments. | cancel

PREP. by ~ Viewing is only allowed by appointment. | with/without an ~ He called without an appointment. | ~ with an appointment with a doctor

2 job/position

ADJ. permanent, temporary | senior | academic, cabinet, court, diplomatic, ecclesiastical, executive, government, judicial, military, ministerial, political, public, university

VERB + APPOINTMENT hold Employees may not hold any other appointments. | give sb, offer sb He was offered an appointment in the Education Department. | accept | obtain | take up He takes up his appointment in January. | resign Miss Green resigned her appointment as our regional representative. | secure By reorganizing the Church hierarchy, the king was able khổng lồ secure the appointment of men whom he personally favoured.

3 choosing sb for job

ADJ. key The company has announced five key appointments at its Teesside plant. | formal, official | staff

VERB + APPOINTMENT make | announce | confirm The board has confirmed the appointment of Howard Kendall as Sales Manager.

PREP. khổng lồ the first appointments to lớn the new government

Từ điển WordNet

n.

the job to which you are (or hope to be) appointed

he applied for an appointment in the treasury

(law) the act of disposing of property by virtue of the power of appointment

she allocated part of the trust to lớn her church by appointment

English Synonym & Antonym Dictionary

appointmentssyn.: appointee assignment date designation engagement fitting naming

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *