Sách bài tập toán lớp 7 tập 2

Số giờ nắng nóng trong từng tháng năm 2008 của nhì thành phố thủ đô và Vũng Tàu được mang đến trong bảng sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hà Nội

63

26

67

73

143

116

144

124

123

92

148

114

VũngTàu

209

211

286

249

203

223

240

196

152

208

164

168

a) dấu hiệu ở đây là gì?

b) Nhận xét phổ biến về số giờ nắng qua các tháng sinh hoạt từng thành phố.

Bạn đang xem: Sách bài tập toán lớp 7 tập 2

c) Tính khoảng thời gian nắng trung bình các tháng của mỗi tp và so sánh.

Giải

a) số giờ nắng vào một tháng nằm trong năm 2008 sống Hà Nội, làm việc Vũng Tàu.

b) Nói chung, những năm 2008 khoảng thời gian nắng ở Vũng Tàu không chênh lệch nhiều qua những tháng cùng thường cao hơn Hà Nội.

c) - khoảng thời gian nắng trung bình mỗi tháng ở Hà Nội: 102,8.

- khoảng thời gian nắng trung bình các tháng ở Vũng Tàu: 209,1

Câu III.2 trang 13 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tỉ lệ dân số năm 2008 của các nước thuộc khu vực Đông nam Á được cho trong bảng sau:

Thứ tự

Nước

Tỉ lệ tăng số lượng dân sinh (%)

1

Bru – nây

1,6

2

Cam – pu – chia

1,8

3

Đông – ti – Mo

3,2

4

In – đô- nê – xi –a

1,5

5

Lào

2,4

6

Ma – lai – xi –a

1,6

7

Mi – an – ma

0,9

8

Phi – líp – pin

2,1

9

Xin – Ga – Po

0,6

10

Thái Lan

0,5

11

Việt Nam

1,2

a) dấu hiệu ở đây là gì?

b) Nhận xét thông thường về tỉ lệ thành phần tăng dân số của các nước trong khu vực vực.

Xem thêm: Cơ Điện Lạnh Là Gì ? Bạn Thực Sự Hiểu Rõ Chưa ? Cơ Điện Lạnh Là Gì

c) Vẽ biểu trang bị (hình chữ nhật) đối với cấc nước In – đô – nê – xi – a, Xin – ga – po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Việt Nam.

d) Tính tỉ lệ dân sinh trung bình của toàn khu vực và so sánh với Việt Nam.

Giải

a) tỉ lệ thành phần tăng dân sinh của một nước thuộc khoanh vùng Đông phái mạnh Á.

b) Tỉ lệ cao nhất là của Đông-ti-mo, tỉ lê tốt là của Thái Lan.Có các nước bao gồm tỉ lệ trong vòng từ 1% đến 2%.

c) gợi ý vẽ biểu đồ:

*

d) tỉ lệ tăng dân sinh trung bình trong khu vực là 1,58%. So với tỉ lệ kia thì tỉ trọng tăng số lượng dân sinh ở vn thấp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *