Tín dụng tiếng anh là gì

Nhân viên tín dụng là vị trí quá trình đầy tiềm năng trong nghành nghề ngân hàng có thể kiếm được thu nhập “khủng” mỗi tháng. Để làm được điều này, ngoài trình độ nghiệp vụ xuất dung nhan thì một nhân viên cấp dưới tín dụng đề xuất nắm vững các thuật ngữ giờ Anh chăm ngành ngân hàng cho quan trọng nhằm ship hàng cho những giao dịch với thu hút dòng tiền của cá nhân, tổ chức.

Bạn đang xem: Tín dụng tiếng anh là gì

*

Các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng cho nhân viên cấp dưới tín dụng

ATM: abbreviation of Automated Teller Machine: a machine, usually in a wall outside a bank, from which you can take money out of your ngân hàng account using a special card. – sản phẩm rút tiền auto ATM: viết tắt của từ Automated Teller Machine: một nhiều loại máy hay được dựng phía bên ngoài ngân hàng, để chúng ta có thể rút tiền từ nó ra khỏi tài khoản bank bằng một các loại thẻ đặc biệt.Bank chargers: sums of money paid by a customer for bank’s services. – giá tiền ngân hàng: tổng số chi phí được trả bởi quý khách hàng cho những dịch vụ ngân hàng.Cash: money in the khung of notes và coins, rather than checks or credit cards. – chi phí mặt: chi phí dạng tiền giấy với tiền xu chứ chưa hẳn là séc hoặc thẻ tín dụng.Cheque: a printed form, used instead of money, to lớn make payments from your bank account. – Séc: một chủng loại giấy được in sẵn, rất có thể sử dụng rứa tiền, để giao dịch từ tài khoản bank của bạn.Credit card: a small plastic thẻ which can be used as a method of payment, the money being taken from you at a later time. – Thẻ tín dụng: một cái thẻ nhựa nhỏ tuổi có thể sử dụng như một cách làm thanh toán, tiền sẽ được thu từ bạn vào một khoảng thời hạn sau.Debit: (a record of) money taken out of a ngân hàng account. – Ghi nợ: (một ghi chép về) số tiền được rút ra khỏi một thông tin tài khoản ngân hàngDebt: money, which is owed to lớn someone else, or the state of owing something. –Khoản nợ: số tiền nợ một fan khác hoặc triệu chứng nợ một chiếc gì đó.Deposit/ pay in: to lớn put money into a bank account. – giữ hộ tiền/ thanh toán: nộp tiền vào thông tin tài khoản ngân hàng.Expense: when you spend or use money. – chi phí: được tính khi chúng ta tiêu hoặc sử dụng tiền.Insurance: an agreement in which you pay a company money and they pay your costs if you have an accident, injury, etc. – Bảo hiểm: một thỏa thuận hợp tác mà trong số ấy bạn trả cho một công ty một só tiền với họ trả cho bạn giá trị nếu bạn xảy ra tai nạn, mến tích,…Interest: money which is charged by a ngân hàng or other financial organization for borrowing money/money that you earn from keeping your money in an trương mục in a bank or other financial organization. – Lãi: số tiền được trả bởi ngân hàng hoặc tổ chức triển khai tín dụng khác cho vay vốn tiền/ dìm tienf vay cơ mà bạn tìm được từ việc giữ tiền của người tiêu dùng trong một thông tin tài khoản hoặc tổ chức tín dụng khác.Loan: a sum of money which is borrowed, often from a bank, & has khổng lồ be paid back, usually together with an additional amount of money that you have lớn pay as a charge for borrowing. – Khoản vay: số tiền được cho vay, hay từ ngân hàng và phải được hoàn lại lại, hay đi cùng rất một khoản tiền tiếp tế mà các bạn phải trả như 1 khoản tổn phí để vay mượn tiền.Payee: a person who money is paid lớn or should be paid to. – bạn thụ hưởng: tín đồ được trả tiền hoặc sẽ tiến hành trả tiền.Savings account/deposit account: a bank account in which you usually leave money for a long time & which pays you interest. – tài khoản tiết kiệm/ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: một tài khoản ngân hanf mà chúng ta thường đưa tiền vào trong 1 khoảng thời hạn dài cùng trả cho bạn tiền lãi.Tax: (an amount of) money paid khổng lồ the government, which is based on your income or of the cost of goods or services you have bought. – Thuế: (một khoản) tiền được trả cho chính phủ, dựa vào thu nhập của công ty hoặc túi tiền hàng hóa hay thương mại dịch vụ mà chúng ta đã mua.Withdraw: to take money out of a bank account. – Rút tiền: mang tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng.

Bằng vốn kỹ năng chuyên môn thâm thúy và tài năng sử dụng giờ đồng hồ Anh xuất sắc sẽ là điểm mạnh để một nhân viên tín dụng rất có thể thu hút lượng lớn khách hàng giao dịch. Vì chưng vậy, đừng bỏ dở “15 thuật ngữ giờ Anh siêng ngành ngân hàng cho nhân viên tín dụng” được honamphoto.com giới thiệu trên để hỗ trợ công việc tốt hơn.

Xem thêm: " Cổng Thông Tin Điện Tử Là Gì ? Phân Loại Và Các Tính Năng Cơ Bản


*
TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ COVID-19

Từ khi bùng phát vào tháng 12/2019, Covid-19 tốt đại dịch SARS-CoV-2...


*
tiếng Anh ngân hàng: tình huống thanh toán quốc tế

Tiếng Anh ngân hàng trong các trường hợp thanh toán vô cùng quan...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *