TRA SOÁT TIẾNG ANH LÀ GÌ

Tiếp tục cùng với bộ trường đoản cú vựng tiếng Anh tài chính bank phần 1 , honamphoto.com xin share phần 2 với 38 từ thường xuyên gặp nhất lúc chúng ta sử dụng và giao dịch thanh toán với những bank.

Bạn đang xem: Tra soát tiếng anh là gì

Các chúng ta cùng theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): tự tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô cứng tân oán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): chấp nhận tkhô hanh toán

6. Refer lớn drawer (n): (R.D) “Tkiểm tra lại người ký phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện đi lại thanh hao toán không dùng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give sầu credit : cấp cho tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không gọi được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: tan vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký vạc, viết (Séc)

20.

Xem thêm: Câu Đối Tiếng Anh Là Gì ? Câu Đối Trong Tiếng Anh Là Gì

Place of cash: địa điểm sử dụng chi phí mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút ít tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút ít chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: chỉ định bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): chi phí nhựa (những các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: một số loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ tkhô hanh toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank thẻ /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): trang bị rút chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, bỏ ra tiền (làm việc Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Ngoài ra, những chúng ta có thể truy cập vào trang web của honamphoto.com trên đây để cải thiện và bổ sung kỹ năng giờ đồng hồ Anh của mình nhé! Chúc chúng ta thành công


*

“Tiếng Anh bồi” bao gồm cân xứng cùng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường thiên nhiên công sở còn mãi mãi tương đối nhiều. Dù bị...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *