Trước Danh Từ Là Gì

Bài học tập ngày bây giờ vẫn chia sẻ cho các bạn chức năng, địa điểm của Adj (tính từ) cùng Adv (trạng từ) vào câu, để giúp các bạn nhận thấy địa điểm cùng giải pháp dùng tính tự với trạng từ nhé!Tính tự cùng Trạng từ bỏ là chủ điểm đặc biệt thời điểm luyện thi TOEIC. Trong nhà đặc điểm đó, TOEIC đang triệu tập vào một số trong những phần đặc trưng nlỗi sau: Vị trí tính từ bỏ, trạng từ; So sánh rộng kém; Hiện tại phân từ (V-ing) và Quá khđọng phân từ bỏ (V-ed).Bạn vẫn xem: Sau tính từ là gìĐể trả lời được thắc mắc của họ, nhất là phần Sentence completion của kì thi TOEIC, chúng ta buộc phải nắm vững chức năng, địa điểm của tính tự tương tự như biện pháp nhận ra tính từ với trạng trường đoản cú thông qua đuôi của tự (phần này tôi sẽ nói vào Chia sẻ Kinh nghiệm cấp độ 500-750.) Nếu chúng ta chưa có quãng thời gian học tập TOEIC 500- 750 cô gửi tặng các em nhé! Mục tiêu của bài viết từ bây giờ, tôi mong mỏi chúng ta học tập với nhớ vị trí của tính từ bỏ, trạng trường đoản cú trong một câu. Việc này coi nhỏng chúng ta vẫn nắm được 50 % trả lời đúng cho các loại thắc mắc này.

Bạn đang xem: Trước danh từ là gì


*

II. Vị trí tính từ (Adj)

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau động trường đoản cú To be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau một trong những hễ từ cố định khác (nhà điểm khôn xiết quan tiền trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex: 

- As the movie went on, it became more & more exciting

- Your friend seems very nice

- She is getting angry

- You look so tired!

- He remained silent for a while

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman

 1.

Xem thêm: Cisco Leap Module Là Gì ? Loại Bỏ Những “Vị Khách” Không Mời Khỏi Máy Tính

Đứng sau động tự thường

Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly

 2. Đứng trdự tính từ

Ex:

- She is singing loudly

3. Đứng trước trạng trường đoản cú khác

Ex: 

- Maria learns languages terribly quickly

- He fulfilled the work completely well

4. Đứng đầu câu, té nghĩa cho tất cả câu

Ex: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

Bổ sung thêm cho các bạn sự biến đổi nghĩa của một trong những trạng từ quan trọng Lúc gồm cùng không tồn tại đuôi –ly nhé:

1. free• không lấy phí (không trả phí) You can come in không tính tiền.• freely (tự do thoải mái làm những gì ) He could speak freely about it.

3. high• high ( độ dài )Planes fly high.• highly ( những ) a highly paid job

4. late• late ( muộn, trễ ) He left work late.• lately (gần đây, signal word mang đến thì hiện giờ chấm dứt, hiện nay dứt tiếp tục ) What have you been doing lately?.

5. wide• wide ( không ngừng mở rộng ) xuất hiện the door wide.• widely (những nơi) He has traveled widely

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *