Tùy Chọn Tiếng Anh Là Gì

Nếu bạn chọn nút ít tùy chọn Tốc độ làm mới tính theo giây, Ad Manager đã tự động hóa điền vào quý giá là 60, chúng ta có thể đổi khác quý hiếm này thành 30 - 120 giây.

Bạn đang xem: Tùy chọn tiếng anh là gì


If you select Refresh rate in seconds, Ad Manager will auto-populate a value of 60, which you can change lớn any value between 30 và 1đôi mươi seconds.
Các nút ít "Bắt đầu" với "Chọn" đã được thay thế sửa chữa bởi các nút "Tùy chọn" và "Chia sẻ"; sản phẩm này được thiết kế với nhằm có thể chấp nhận được truy vấn vào những nhân kiệt social của PlayStation 4 (bao hàm phạt trực tiếp, con quay đoạn phim với chụp màn hình).
The "Start" và "Select" buttons were replaced by "Options" và "Share" buttons; the latter is designed khổng lồ allow access khổng lồ the PlayStation 4"s social features (including streaming, honamphoto.comdeo clip recording, & screenshot tools).
Để quảng bá chạy lại, Sylhonamphoto.come tiến hành thanh toán một lượt bằng thẻ tín dụng thanh toán bằng phương pháp thực hiện nút Thanh khô tân oán (Tùy chọn A).
To get her ads running again, Sylhonamphoto.come makes a one-time payment by credit card using the Make a payment button (Option A).
While you"re scanning your screen, select the Menu button to lớn open a global thực đơn with nahonamphoto.comgation options:
Ô coi riêng biệt danh sách lắp thêm in: Cái nút ít này giảm list những lắp thêm in biểu hiện rõ thành một list định sẵn, ngắn hơn và tiện hơn. Nó có lợi đặc trưng vào môi trường đơn vị có khá nhiều thứ in. Mặc định là hiển thị hầu hết sản phẩm in. Để tạo ra một list riêng rẽ, hãy nhấn vào nút ít Tùy chọn hệ thống dưới vỏ hộp thoại này. Sau kia, vào hộp thoại mới, chọn Lọc (cột bên trái vào hộp thoại Cấu hình in KDE) với thiết lập sự chọn riêng biệt. Cảnh báo: honamphoto.comệc bấm vào nút này lúc chưa chế tạo một danh sách coi riêng đã làm cho số đông thứ in mất tích ra ô coi đó. (Để nhảy lại rất nhiều sản phẩm in, chỉ hãy dìm lại vào nút này
Selective sầu honamphoto.comew on List of Printers: This button reduces the các mục of honamphoto.comsible printers khổng lồ a shorter, more convenient, pre-defined menu. This is particularly useful in enterprise enhonamphoto.comronments with lots of printers. The mặc định is lớn show all printers. To create a personal "selective honamphoto.comew menu ", clichồng on the "System Options " button at the bottom of this dialog. Then, in the new dialog, select "Filter " (left column in the KDE Print Configuration dialog) & thiết lập your selection. Warning: Clicking this button without prior creation of a personal "selective honamphoto.comew các mục " will make all printers dissappear from the honamphoto.comew. (To re-enable all printers, just clichồng this button again
Để tra cứu kiếm đoạn Clip bằng tác dụng Khám phá bằng phương pháp chọn, hãy nhấn vào phần đầu screen để tra cứu nút tra cứu tìm ở bên cạnh phần "Tùy chọn khác".
To search for a đoạn Clip using Explore By cảm biến, tap the top of the screen lớn find the tìm kiếm button, located next khổng lồ the "More options" element.
Một nút chuyển đổi cung ứng một tùy chọn không giống để tự động ban đầu tăng speed hình ảnh chuyên sử dụng lúc cần thiết .
A switch prohonamphoto.comdes another option to automatically initiate the dedicated graphics when additional acceleration is needed .

Xem thêm: Có Phải Trung Quốc Đang Nỗ Lực Xóa Bỏ Khái Niệm “ Tiểu Thịt Tươi Là Gì


Bật nút đưa mang lại tùy chọn Chia sẻ dữ liệu Analytics với tất cả những tác dụng Firebase, bao hàm Dự đoán thù, Thử nghiệm A/B, Cấu hình từ xa và Thông báo (đó là tùy chọn setup mang định của bạn) để nhảy tất cả các tùy chọn bây giờ góp share dữ liệu cùng với các kỹ năng của Firebase.
Turn on the switch for Share Analytics data with all Firebase features, including Predictions, A/B Testing, Remote Config, and Notifications (this is your default setting) to lớn enable all current options lớn nội dung data with Firebase features.
Dùng tùy chọn này nếu còn muốn nút đưa vào nhàn khi để nhỏ trỏ loài chuột lên trên mặt bọn chúng và nhạt dần dần Lúc bỏ con trỏ đi
Cheông chồng this option if you want the buttons lớn fade in when the mouse pointer hovers over them & fade out again when it moves away
Nếu tùy chọn này được nhảy, cái nút bên trên tkhô cứng phương pháp đang thay đổi màu khi con chạy của con loài chuột di chuyển trên nó
If this option is selected, toolbar buttons will change their color when the mouse cursor is moved over them
Nếu các bạn không tìm thấy nút Hỗ trợ tiếp cận hoặc ko sử dụng được tùy chọn dịch chuyển bởi hành động, hãy hỏi đơn vị cung cấp máy về cách hiển thị các nút di chuyển.
If you have sầu trouble finding the Accessibility button or using gesture nahonamphoto.comgation, ask your dehonamphoto.comce manufacturer how khổng lồ show nahonamphoto.comgation buttons.
Hủy vứt và thải trừ và Gỡ xuống cũng là những tùy chọn trong thực đơn thả xuống giành cho nút Hủy bỏ với Xác dìm tương xứng.
Release and Exclude & Takedown are also options under the drop-down menus for the Release & Confirm buttons respectively.
Tùy ở trong vào chế độ xem bạn sẽ chọn, mỗi nút vào báo cáo này bộc lộ cho một Một trong những điều sau:
Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn "Khởi động lại", hãy dìm cùng giữ nút nguồn trong khoảng 30 giây cho đến lúc điện thoại thông minh khởi rượu cồn lại.
If you don"t see "Restart", press & hold the power button for about 30 seconds, until your phone restarts.
Để nhảy tùy chọn Tạm giới hạn lịch sử dân tộc, hãy chuyển nút gạt cạnh bên nút Tạm giới hạn lịch sử dân tộc trong phần Cài đặt dành cho bố mẹ sang trọng địa chỉ bật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *