*

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. Bác từng nhiều lần nói rằng: “Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi.“

Đồng bào miền Nam cũng luôn dành những tình cảm yêu quý nhất, kính trọng nhất đối với Người như những câu thơ đầy xúc động của nhà thơ Tố Hữu:

“Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha” (Bác ơi!)

Nam Bộ là máu thịt của Việt Nam

Sinh ra ở quê hương Nam Đàn, Nghệ An, nhưng thời niên thiếu, cậu bé Nguyễn Sinh Cung và gia đình lại sống ở Cố đô Huế. Năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, Sài Gòn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước với một quyết tâm cháy bỏng “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu.” (1)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. Bác từng nhiều lần nói rằng: “Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi.“

Và từ đấy đến lúc đi xa, ngót 60 năm, lãnh tụ Hồ Chí Minh không được trở lại mảnh đất miền Nam đau thương và quật khởi. Đó là một nỗi áy náy khôn nguôi của Bác.

Đang xem: Miền nam trong trái tim tôi

Xem thêm: Macromedia Flash Player 8 Là Gì, Phần Mềm Macromedia Flash Player 8

Xem thêm:

Tuy vậy, hình ảnh đồng bào và chiến sỹ miền Nam luôn luôn in đậm trong trái tim Người.

*
*
*
*
*
*
*

Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

(1): Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương CH TƯ Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.5,6

(2): Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.10, tr. 373

(3), (6): Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, t.4, tr. 419

(4): Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, t.4, tr. 246

(5): Sách “Giữ yên giấc ngủ của Người”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005, tr.18.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *