Cái ghế tiếng anh là gì

Vào cuộc thai cử lập pháp năm 2004, Bettel đang củng vậy đáng kể địa chỉ của bản thân cùng xong ở vị trí lắp thêm bốn (trong 5 member DP được bầu), giúp ông bao gồm một ghế trong hạ nghị viện.

Bạn đang xem: Cái ghế tiếng anh là gì


By the time of the 2004 legislative election, Bettel had significantly consolidated his position, & finished fourth (of the five sầu DPhường. members elected), giving him a seat in the Chamber of Deputies.
Trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu năm 2009, ông vẫn giành một ghế vào Quốc hội Châu Âu với tỉ trọng phiếu bầu cá thể tối đa của Phần Lan (ngay gần 10% tổng số phiếu bầu) Trngơi nghỉ thành thành viên đầu tiên của Đảng Finns vào Nghị viện Châu Âu.
In the 2009 European Parliament election he won a seat in the European Parliament with Finland"s highest personal vote mô tả (nearly 10% of all votes), becoming the first member of the Finns Party in the European Parliament.
tuy nhiên lại có sự hiện diện thân quen của không ít âu lo tột đỉnh đó, những hy vọng thiết tha được cứu rỗi đó, các bàn tay đẫm các giọt mồ hôi đó cùng cả đám bạn đang lo ra sống hàng ghế phía sau đó.
With the same great feelings of suspense, the same deep hopes for salvation, the same sweat in the palms & the same people in the back not paying attention.
Ông mong mỏi mỗi cá nhân bọn họ buộc phải ăn năn cải cùng sẵn sàng nhằm “đứng trước ghế phán xét của Đấng Ky Tô” (xin coi Mặc Môn 3:18–22).
He wanted each of us to repent và prepare to “st& before the judgment-seat of Christ” (see Mormon 3:18–22).
Tại góc của ghế sofa có một đệm, cùng trong nhung che phủ có một lỗ, với ra khỏi lỗ peeped một chiếc đầu nhỏ tuổi với một cặp đôi bạn trẻ đôi mắt lo lắng trong số ấy.
In the corner of the sofa there was a cushion, và in the velvet which covered it there was a hole, & out of the hole peeped a tiny head with a pair of frightened eyes in it.
The centre-right Civic Democratic Party was the second strongest buổi tiệc nhỏ, receiving 11.3% & 25 seats.
Quý khách hàng thấy đấy, tôi sẽ tranh cãi rằng Riley là 1 trong ẩn dụ cho tất cả trẻ nhỏ, cùng tôi nghĩ rằng quăng quật học có khá nhiều hình thức khác nhau-- từ việc sinc viên năm cuối xin nghỉ ngơi khi năm học thậm chí không bắt đầu mang lại mẫu ghế trống sinh sống cuối lớp của một ngôi trường trung học thành phố.
You see, I would argue that Riley is a metaphor for all kids, & I think dropping out of school comes in many different forms -- khổng lồ the senior who"s checked out before the year"s even begun or that empty desk in the bachồng of an urban middle school"s classroom.
Buổi sáng tôi ké thăm, Eleanor đi xuống lầu, rót một cốc cà phê, rồi ngồi trên loại ghế dựa cô ngồi đó, dìu dịu rỉ tai với từng đứa khi từng đứa đi xuống lầu, soát sổ danh sách, từ bỏ ăn bữa sáng, kiểm tra danh sách lần nữa, nhằm đĩa vào chậu rửa chén bát, xem lại danh sách, mang lại vật dụng nuôi ăn tuyệt làm việc đơn vị được giao, đánh giá đợt tiếp nhữa, dọn dẹp đồ vật, với tự ra đi xe pháo buýt.
So on the morning I visited, Eleanor came downstairs, poured herself a cup of coffee, sat in a reclining chair, and she sat there, kind of amiably talking khổng lồ each of her children as one after the other they came downstairs, checked the các mục, made themselves breakfast, checked the danh mục again, put the dishes in the dishwasher, rechecked the menu, fed the pets or whatever chores they had, checked the danh mục once more, gathered their belongings, and made their way to lớn the bus.

Xem thêm: Bcc Là Gì Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Bcc Khi Gửi Mail Bcc Là Gì


Làm sao Scofield hoàn toàn có thể vào được phòng ông, rút ít dao ra dọa ông với trói ông vào ghế, hả ngài giám đốc?
How was Scofield able to have exclusive sầu access lớn you, pull a shank on you, and bind you khổng lồ your chair-- the warden of the penitentiary?
Trong cuộc thai cử lập pháp mon 11 năm 1946, ông giành được một ghế đại biểu trên Nièvre département.
In the November 1946 legislative sầu election, he succeeded in winning a seat as deputy from the Nièvre département.
Cabin của Tu-154, cho dù cùng hình trạng bố trí sáu ghế, nhưng lại đem lại cảm giác nội thất hình oval với è phải chăng rộng đối với các một số loại thiết bị cất cánh chsống khách phương Tây (Boeing hay Airbus).
The cabin of the Tu-154, although of the same six-abreast seating layout, gives the impression of an oval interior, with a lower ceiling than is common on Boeing and Airbus airliners.
Các phần của Party Pass (khu vực mở) nằm sau ghế làm việc khu vực cuối và trên sáu nền tảng cao được nối bởi lan can.
The Party Pass (open areas) sections are behind seats in each over zone and on a series of six elevated platforms connected by stairways.
làm tan nát trái tyên ổn tôi, là lúc đi dọc đa số con phố chính của Sarajevo, vị trí nhưng mà các bạn tôi Aida đã nhận thức thấy mẫu xe tăng 20 năm ngoái, cùng tuyến đường với trên 12, 000 chiếc ghế đỏ, trống trải, từng loại ghế thay mặt cho một bạn sẽ chết vào cuộc bao vây đó, chỉ ở Sarajevo, không phải cả Bosnia, với dãy ghế trải dài mang đến cuối thành thị chiến 1 diện tích S rất to lớn, và điều gây âu sầu tốt nhất cho rôi là các chiếc ghế bé dại đến các đứa tthấp.
And the thing that struck me the most, that broke my heart, was walking down the main street of Sarajevo, where my friover Aida saw the tank coming đôi mươi years ago, và in that road were more than 12, 000 red chairs, empty, & every single one of them symbolized a person who had died during the siege, just in Sarajevo, not in all of Bosnia, and it stretched from one over of the đô thị khổng lồ a large part of it, và the saddest for me were the tiny little chairs for the children.
Tuy Mặt trận Nhân dân Belarusia chỉ chiếm 10 phần trăm số ghế, quần chúng. # trầm trồ chuộng với hiệu quả này.
Though the pro-independence Belarusian Popular Front took only 10% of the seats, the populace was nội dung with the selection of the delegates.
Không ai có lý do gì để lại ngay gần cái xe, đề nghị cậu ta cđọng sống lặng kia, qua đời vào quấn ghế xe cộ cho đến lúc...
No-one had any cause lớn go near his car, so there he remained, in the driver"s seat, hidden, until...
Zeebo nhỏm dậy ngoài ghế và bước đến lối đi trọng tâm, tạm dừng trước phương diện Shop chúng tôi với đối lập cùng với giáo đoàn.
Zeebo rose from his pew & walked down the center aisle, stopping in front of us và facing the congregation.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *