CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 21

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và download ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (318.85 KB, 15 trang )


Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán số 21

CHUẨN MỰC SỐ 21 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH biện pháp chung 01. Mục tiêu của chuẩn mực này là luật và phía dẫn các yêu ước và phương pháp chung về bài toán lập với trình bày báo cáo tài thiết yếu gồm: Mục đích, yêu cầu, qui định lập report tài chính; kết cấu và nội dung hầu hết của các báo cáo tài chính. 02. Chuẩn chỉnh mực này vận dụng trong việc lập với trình bày báo cáo tài chính cân xứng với chuẩn mực kế toán Việt Nam. 03. Chuẩn mực này vận dụng cho bài toán lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp và báo cáo tài chính hợp tốt nhất của tập đoàn. Chuẩn mực này được áp dụng cho câu hỏi lập và trình diễn thông tin tài chủ yếu tóm lược giữa niên độ. 04. Chuẩn mực này vận dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Những yêu cầu bổ sung đối với báo cáo tài chính của các ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng và những tổ chức tài bao gồm được lao lý ở chuẩn chỉnh mực “Trình bày vấp ngã sung báo cáo tài chủ yếu của bank và các tổ chức tài bao gồm tương tự". Nội dung chuẩn chỉnh mực mục tiêu của report tài chủ yếu 05. Report tài chủ yếu phản ánh theo một cấu trúc chặt chẽ thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Mục đích của báo cáo tài đó là cung cấp các thông tin về tình trạng tài chính, tình hình kinh doanh và những luồng tiền giấy một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu dụng cho vây cánh những người sử dụng trong vấn đề đưa ra những quyết định tởm tế. Để đạt mục tiêu này báo cáo tài thiết yếu phải cung cấp những tin tức của một công ty về: a/ Tài sản; b/ Nợ nên trả; c/ Vốn nhà sở hữu; d/ Doanh thu, thu nhập cá nhân khác, chi phí, lãi với lỗ;
đ/ những luồng tiền. Những thông tin này cùng với các thông tin trình diễn trong bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính giúp người sử dụng dự đoán được các luồng tiền sau này và đặc biệt là thời điểm và mức độ chắc chắn rằng của việc tạo ra các luồng chi phí và các khoản tương tự tiền. Trọng trách lập với trình bày report tài chính 06. Giám đốc (hoặc fan đứng đầu) doanh nghiệp chịu trách nhiệm về lập với trình bày report tài chính. Hệ thống report tài bao gồm 07. Hệ thống báo cáo tài chính của người tiêu dùng gồm : a) Bảng bằng phẳng kế toán; b) report kết quả chuyển động kinh doanh; c) báo cáo lưu chuyển khoản tệ; d) phiên bản thuyết minh report tài chính. 08. Ngoài báo cáo tài chính, doanh nghiệp hoàn toàn có thể lập báo cáo quản lý trong những số đó mô tả cùng diễn giải những điểm lưu ý chính về tình hình kinh doanh và tài chính, cũng như những sự kiện không chắc chắn là chủ yếu cơ mà doanh nghiệp buộc phải đối phó nếu ban người có quyền lực cao xét thấy bọn chúng hữu ích cho tất cả những người sử dụng trong quy trình ra những quyết định gớm tế. Yêu ước lập và trình bày report tài chủ yếu 09. Báo cáo tài thiết yếu phải trình diễn một biện pháp trung thực và hợp lý tình hình tài chính, thực trạng và tác dụng kinh doanh và các luồng tiền bạc doanh nghiệp. Để bảo đảm yêu ước trung thực cùng hợp lý, các report tài bao gồm phải được lập và trình bày trên cơ sở vâng lệnh các chuẩn chỉnh mực kế toán, chế độ kế toán và những quy định có tương quan hiện hành. 10. Doanh nghiệp buộc phải nêu rõ trong phần thuyết minh báo cáo tài bao gồm là báo cáo tài bao gồm
được lập với trình bày cân xứng với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Report tài bao gồm được xem như là lập và trình bày phù hợp với chuẩn chỉnh mực và chính sách kế toán vn nếu report tài chính tuân thủ mọi dụng cụ của từng chuẩn chỉnh mực và chế độ kế toán hiện tại hành giải đáp thực hiện chuẩn chỉnh mực kế toán vn của cỗ Tài chính. trường hợp công ty lớn sử dụng chính sách kế toán không giống với cơ chế của chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, không được xem như là tuân thủ chuẩn mực và chính sách kế toán hiện tại hành dù đã thuyết minh rất đầy đủ trong chính sách kế toán cũng tương tự trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. 11. Để lập cùng trình bày report tài chủ yếu trung thực và hợp lý, công ty lớn phải: a) lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với các quy định trong đoạn 12; b) trình bày các thông tin, bao gồm cả các chính sách kế toán, nhằm cung cấp thông tin phù hợp, đáng tin cậy, đối chiếu được và dễ hiểu; c) hỗ trợ các thông tin bổ sung khi luật trong chuẩn chỉnh mực kế toán cảm thấy không được để giúp cho những người sử dụng đọc được tác động của những giao dịch hoặc đông đảo sự kiện cụ thể đến thực trạng tài chính, thực trạng và công dụng kinh doanh của doanh nghiệp. Chế độ kế toán 12. Doanh nghiệp buộc phải lựa chọn và áp dụng các chế độ kế toán cho câu hỏi lập với trình bày báo cáo tài chính tương xứng với luật pháp của từng chuẩn chỉnh mực kế toán. Ngôi trường hợp chưa có quy định ở chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính và chính sách kế toán hiện tại hành, thì doanh nghiệp phải địa thế căn cứ vào chuẩn mực phổ biến để thi công các phương pháp kế toán hợp lý và phải chăng nhằm đảm bảo báo cáo tài chính cung cấp được những thông tin đáp ứng nhu cầu các yêu ước sau: a/ Thích phù hợp với nhu mong ra các quyết định kinh tế của fan sử dụng; b/ Đáng tin cậy, khi:
- trình bày trung thực, hợp lý và phải chăng tình hình tài chính, tình trạng và công dụng kinh doanh của doanh nghiệp; - đề đạt đúng thực chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ có đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng; - trình diễn khách quan, ko thiên vị; - vâng lệnh nguyên tắc thận trọng; - Trình bày rất đầy đủ trên hồ hết khía cạnh trọng yếu. 13. Cơ chế kế toán bao gồm những nguyên tắc, các đại lý và các phương pháp kế toán ví dụ được doanh nghiệp vận dụng trong quy trình lập và trình bày report tài chính. 14. Trong trường hòa hợp không có chuẩn chỉnh mực kế toán gợi ý riêng, khi tạo các phương pháp kế toán thay thể, doanh nghiệp đề xuất xem xét: a) rất nhiều yêu ước và lí giải của các chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính đề cập đến các vấn đề tương tự và có liên quan; b) hầu như khái niệm, tiêu chuẩn, điều kiện xác minh và ghi nhận đối với các tài sản, nợ yêu cầu trả, thu nhập và chi phí được lao lý trong chuẩn chỉnh mực chung; c) đa số quy định tính chất của ngành nghề sale chỉ được chấp thuận khi những chính sách này phù hợp với các điểm (a) với (b) của đoạn này. phép tắc lập cùng trình bày report tài chính hoạt động liên tục 15. Lúc lập và trình bày report tài chính, giám đốc (hoặc bạn đứng đầu) doanh nghiệp buộc phải phải đánh giá về khả năng vận động liên tục của doanh nghiệp. Report tài chính phải được lập trên các đại lý giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục chuyển động kinh doanh bình thường trong sau này gần, trừ lúc doanh nghiệp gồm ý định tương tự như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc buộc phải thu bé nhỏ đáng đề cập qui mô buổi giao lưu của mình. Khi
b) Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu tất cả sự thay đổi trong câu hỏi trình bày. 20. Doanh nghiệp rất có thể trình bày report tài chủ yếu theo một cách khác khi bán buôn hoặc thanh lý lớn các tài sản, hoặc lúc chứng kiến tận mắt xét lại giải pháp trình bày báo cáo tài chính. Việc biến đổi cách trình bày báo cáo tài thiết yếu chỉ được thực hiện khi cấu trúc trình bày new sẽ được duy trì lâu dài trong tương lai hoặc nếu ích lợi của cách trình diễn mới được xác minh rõ ràng. Khi có thay đổi, thì doanh nghiệp bắt buộc phân loại lại các thông tin mang tính chất so sánh cho phù hợp với những quy định của đoạn 30 và buộc phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh report tài chính. Trọng yếu với tập phù hợp 21. Từng khoản mục trọng yếu đề xuất được trình bày cá biệt trong báo cáo tài chính. Những khoản mục không trọng yếu thì ko phải trình bày riêng rẽ cơ mà được tập phù hợp vào đa số khoản mục gồm cùng đặc điểm hoặc chức năng. 22. Khi trình bày báo cáo tài chính, một thông tin được xem là trọng yếu nếu như không trình bày hoặc trình diễn thiếu đúng chuẩn của thông tin đó có thể làm rơi lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế tài chính của bạn sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào quy mô cùng tính chất của những khoản mục được review trong các tình huống ví dụ nếu các khoản mục này không được trình diễn riêng biệt. Để xác định một khoản mục hay 1 tập hợp những khoản mục là trọng yếu phải review tính chất và bài bản của chúng. Tuỳ theo các tình huống cụ thể, đặc thù hoặc quy mô của từng khoản mục rất có thể là yếu tố quyết định tính trọng yếu. Ví dụ, các tài sản riêng lẻ tất cả cùng đặc thù và công dụng được tập hợp vào một trong những khoản mục, của cả khi giá trị của khoản mục là siêu lớn. Mặc dù nhiên, các khoản mục đặc biệt quan trọng có đặc điểm hoặc chức năng khác nhau nên được trình bày một giải pháp riêng rẽ. 23. Nếu như một khoản mục không mang tính trọng yếu, thì nó được tập phù hợp với các khoản đầu mục khác có cùng đặc điểm hoặc tính năng trong báo cáo tài thiết yếu hoặc trình diễn trong
phần thuyết minh báo cáo tài chính. Tuy nhiên, gồm có khoản mục ko được coi là trọng yếu để rất có thể được trình bày đơn lẻ trên báo cáo tài chính, tuy thế lại được xem như là trọng yếu hèn để cần trình bày cá biệt trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. 24. Theo phép tắc trọng yếu, công ty không độc nhất thiết phải tuân hành các chính sách về trình bày report tài chính của các chuẩn mực kế toán rõ ràng nếu các thông tin đó không tồn tại tính trọng yếu. Bù trừ 25. Các khoản mục gia sản và nợ đề nghị trả trình diễn trên báo cáo tài chính không được bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán tài chính khác nguyên lý hoặc cho phép bù trừ . 26. Những khoản mục doanh thu, thu nhập cá nhân khác và túi tiền chỉ được bù trừ khi: a) Được luật pháp tại một chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính khác; hoặc b) những khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan tạo nên từ những giao dịch và những sự kiện tương tự nhau hoặc tương tự và không tồn tại tính trọng yếu. Những khoản này cần phải tập hòa hợp lại cùng với nhau tương xứng với lý lẽ của đoạn 21. 27. Các tài sản với nợ đề xuất trả, các khoản thu nhập cá nhân và giá cả có tính trọng yếu buộc phải được báo cáo riêng biệt. Câu hỏi bù trừ các số liệu trong báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh hoặc Bảng phẳng phiu kế toán, xung quanh trường hợp việc bù trừ này bội nghịch ánh bản chất của giao dịch hoặc sự kiện, đã không có thể chấp nhận được người thực hiện hiểu được những giao dịch hoặc sự khiếu nại được thực hiện và dự trù được các luồng tiền sau này của doanh nghiệp. 28. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” quy định doanh thu phải được review theo giá chỉ trị phù hợp của rất nhiều khoản sẽ thu hoặc có thể thu được, trừ đi toàn bộ các khoản giảm trừ doanh thu. Trong chuyển động kinh doanh thông thường, doanh nghiệp lớn thực
hiện những giao dịch thanh toán khác không có tác dụng phát sinh doanh thu, tuy nhiên có liên quan đến các hoạt động chính có tác dụng phát sinh doanh thu. Tác dụng của các giao dịch này sẽ tiến hành trình bày bằng cách khấu trừ những khoản túi tiền có tương quan phát sinh trong thuộc một thanh toán vào khoản thu nhập cá nhân tương ứng, trường hợp cách trình diễn này đề đạt đúng thực chất của các giao dịch hoặc sự khiếu nại đó. Chẳng hạn như: a) Lãi và lỗ gây ra trong câu hỏi thanh lý những tài sản cố định và đầu tư chi tiêu dài hạn, được trình bày bằng phương pháp khấu trừ cực hiếm ghi sổ của gia sản và các khoản ngân sách thanh lý có tương quan vào giá bán tài sản; b) những khoản ngân sách chi tiêu được hoàn trả theo thoả thuận vừa lòng đồng với bên thứ ba (ví dụ hòa hợp đồng cho thuê lại hoặc thầu lại) được trình bày theo cực hiếm thuần sau thời điểm đã khấu trừ đi khoản được hoàn lại tương ứng; 29. Các khoản lãi cùng lỗ gây ra từ một đội nhóm các giao dịch giống như sẽ được hạch toán theo quý hiếm thuần, ví dụ những khoản lãi và lỗ chênh lệch tỷ giá, lãi và lỗ phát sinh từ mua, bán các công chũm tài chính vì mục đích yêu mến mại. Mặc dù nhiên, những khoản lãi và lỗ này rất cần được trình bày đơn lẻ nếu quy mô, đặc thù hoặc ảnh hưởng của chúng yêu cầu yêu cầu được trình bày hiếm hoi theo nguyên tắc của chuẩn chỉnh mực “Lãi, lỗ thuần vào kỳ, những sai sót cơ phiên bản và các đổi khác trong chính sách kế toán”. rất có thể so sánh 30. Những thông tin ngay số liệu trong báo cáo tài chính nhằm để đối chiếu giữa những kỳ kế toán nên được trình bày tương ứng với những thông tin thông qua số liệu trong báo cáo tài chủ yếu của kỳ trước. Các thông tin so sánh cần phải bao gồm cả những thông tin diễn giải bằng lời nếu điều này là cần thiết giúp cho những người sử dụng hiểu rõ được báo cáo tài chủ yếu của kỳ hiện tại tại. 31. Khi biến đổi cách trình diễn hoặc bí quyết phân loại những khoản mục trong báo cáo tài chính, thì
phải phân nhiều loại lại các số liệu so sánh (trừ lúc việc này sẽ không thể triển khai được) nhằm bảo đảm an toàn khả năng so sánh với kỳ hiện tại tại, cùng phải trình diễn tính chất, số liệu và nguyên nhân việc phân loại lại. Nếu như không thể triển khai được câu hỏi phân một số loại lại các số liệu tương ứng mang tính so sánh thì doanh nghiệp cần phải nêu rõ nguyên nhân và đặc điểm của những thay đổi nếu vấn đề phân một số loại lại các số liệu được thực hiện. 32. Ngôi trường hợp không thể phân loại lại những thông tin mang tính chất so sánh để đối chiếu với kỳ hiện tại tại, như trường phù hợp mà cách thức thu thập những số liệu trong số kỳ trước đây không có thể chấp nhận được thực hiện vấn đề phân nhiều loại lại để tạo thành những thông tin so sánh, thì doanh nghiệp nên phải trình bày tính chất của những điều chỉnh lẽ ra cần được thực hiện đối với các tin tức số liệu mang tính so sánh. Chuẩn chỉnh mực “Lãi, lỗ thuần trong kỳ, các sai sót cơ bạn dạng và các thay đổi trong chế độ kế toán" chuyển ra công cụ về những điều chỉnh nên thực hiện so với các thông tin mang tính chất so sánh vào trường vừa lòng các biến hóa về chế độ kế toán được áp dụng cho những kỳ trước. Kết cấu cùng nội dung đa số của báo cáo tài bao gồm Những thông tin chung về công ty lớn 33. Trong report tài chính, doanh nghiệp lớn phải trình diễn các tin tức sau đây: a) thương hiệu và địa chỉ cửa hàng của công ty báo cáo; b) Nêu rõ báo cáo tài thiết yếu này là báo cáo tài chủ yếu riêng của khách hàng hay báo cáo tài chủ yếu hợp độc nhất của tập đoàn; c) Kỳ báo cáo; d) Ngày lập report tài chính; đ) Đơn vị tiền tệ dùng để lập báo cáo tài chính. 34. Những thông tin luật trong đoạn 33 được trình bày trên mỗi báo cáo tài chính. Tuỳ từng trường hợp, phải phải xác minh cách trình bày phù hợp nhất những thông tin này. Ngôi trường hợp báo cáo tài bao gồm được trình diễn trên các trang năng lượng điện tử thì các trang tách rời nhau phần đông
phải trình diễn các thông tin kể bên trên nhằm bảo đảm cho người tiêu dùng dễ hiểu những thông tin được cung cấp. Kỳ báo cáo 35. Report tài chính của bạn phải được lập ít nhất cho từng kỳ kế toán năm. Trường hợp quánh biệt, một doanh nghiệp có thể chuyển đổi ngày xong xuôi kỳ kế toán tài chính năm dẫn đến sự việc lập report tài chủ yếu cho một niên độ kế toán rất có thể dài hơn hoặc ngắn thêm một đoạn một năm dương lịch. Trường đúng theo này doanh nghiệp cần phải nêu rõ: a) vì sao phải đổi khác ngày xong kỳ kế toán năm; cùng b) các số liệu tương ứng nhằm mục tiêu để so sánh được trình diễn trong report kết quả hoạt động kinh doanh, report lưu giao dịch chuyển tiền tệ và phần thuyết minh report tài bao gồm có liên quan, vào trường hợp này là ko thể so sánh được với các số liệu của niên độ hiện nay tại. 36. Trong trường hợp quánh biệt, ví dụ điển hình một doanh nghiệp sau khi được mua lại bởi một công ty lớn khác tất cả ngày xong xuôi niên độ khác, có thể được yêu cầu hoặc quyết định biến đổi ngày lập báo cáo tài bao gồm của mình. Trường hợp này không thể đối chiếu được số liệu của niên độ hiện tại và số liệu được trình bày nhằm mục đích so sánh, cho nên vì vậy doanh nghiệp bắt buộc giải trình lý do chuyển đổi ngày lập báo cáo tài chính. Bảng bằng vận kế toán Phân biệt gia tài (hoặc nợ đề nghị trả) ngắn hạn, dài hạn


*
tài liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 19- HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM docx 23 477 0

Xem thêm: Các Yêu Cầu Để Trở Thành Một Kỹ Sư Hvac Là Gì ? Kỹ Sư Cơ Điện

*
tư liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 21- TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH docx 15 500 2
*
tài liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 22- TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ pdf 9 457 0
*
tư liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 23- CÁC SỰ KIỆN PHÁT sinh sau đẻ muộn NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM docx 3 612 1
*
tư liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 24- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ docx 9 558 1
*
tài liệu Hệ thống chuẩn chỉnh mực kế toán vn - chuẩn mực số 230 hồ nước sơ truy thuế kiểm toán ppt 6 411 0
*
tài liệu Hệ thống chuẩn chỉnh mực kế toán nước ta - chuẩn mực số 240 ăn lận và không đúng sót docx 7 810 15
*
tư liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán vn - chuẩn chỉnh mực số 250 chu đáo tính tuân thủ quy định và những quy định trong kiểm toán report tài chính pptx 8 572 1
*
tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán vn - chuẩn chỉnh mực số 260 Trao đổi những vấn đề đặc biệt phát sinh khi truy thuế kiểm toán ppt 5 561 0
*
tư liệu Hệ thống chuẩn chỉnh mực kế toán nước ta - chuẩn mực số 300 lập mưu hoạch kiểm toán doc 18 471 1
*


(318.85 KB - 15 trang) - tư liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 21- TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH docx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *