Cup of tea là gì

Kính kính chào quí vị thính trả. Xin mời quý khách quan sát và theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 68 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm với Christopher Cruise prúc trách nát.

Bạn đang xem: Cup of tea là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are LOOK UP.. TO và A CUP. OF TEA.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhì thành ngữ ta học là LOOK UP. TO với A CUPhường. OF TEA.

Mike has known Mark Miller for many years. They lived in the same neighborhood during their teenage; their mothers used khổng lồ take turns driving them khổng lồ school & their fathers play soccer together. Later Mike’s family moved away and they didn’t get khổng lồ see each other anymore.

Mike đang biết Mark Miller các năm. Họ cùng sinh sống vào một khu phố khi còn vào tuổi thiếu thốn niên. Hai bà bầu của mình thường xuyên tốt vậy phiên lái xe mang đến con đi học và nhì ông ba chơi túc cầu với nhau. Về sau gia đình Mike dọn đi và bọn họ không hề gập nhau nữa.

MIKE: Mai Lan, I ran inkhổng lồ Mark Miller at the post office today. We were both so happy.

Mai Lan, tôi bất thần chạm mặt lại Mark Miller tại nhà bưu năng lượng điện bây giờ. Tụi tôi vui thừa.

MAI LAN: I’m happy for you, too. I know you were very cthua kém long ago.

Tôi cũng mừng cho nhị anh. Tôi biết những anh thân nhau lắm hồi trước.

MIKE: Yes, we spent a lot of time together. You see, when we’re very young, we’re very attached to our parents và siblings, và some friends, too.

Đúng chũm. Tụi tôi gặp mặt nhau những lắm. Cô thấy đó, lúc còn trẻ em, mình khôn xiết quyến luyến phụ huynh, anh người mẹ cùng vài ba bằng hữu.

MAI LAN: I know the feeling exactly. When I was about 6, 7 years old, I had a very good frikết thúc, Liên. Her father transferred to lớn another đô thị, & they had khổng lồ move. I cried for so many days.

Tôi biết loại xúc cảm đó lắm. Lúc tôi 6, 7 tuổi, tôi có cô bạn thân tên là Liên. Ba cô lại đổi đi làm ngơi nghỉ thức giấc khác cùng dọn đi. Tôi khóc bao nhiêu ngày.

MIKE: Yeah. I remember I didn’t cry but was quite affected. Mark was a truly very good kid.

À. Tôi đừng quên không khóc dẫu vậy bị ảnh hưởng lắm. Mark là một đứa bé nhỏ tốt nhất có thể.

MAI LAN: So what is he doing now?

Vậy hiện thời anh ta vẫn làm những gì ?

MIKE: Mai Lan. I really look up khổng lồ this guy. He has accomplished much more than I expect.

Mai Lan, tôi thật tình “look up to” anh này. Anh ta thành đạt hơn tôi suy nghĩ những.

MAI LAN: You look up lớn him?

Anh “look up khổng lồ him” ?

MIKE: Look L-O-O-K up U-P to T-O someone means have a great giảm giá khuyến mãi of respect for this person. I really look up to lớn Mark. I’ll tell you more about hyên ổn.

Look L-O-O-K up U-P.. khổng lồ T-O một bạn là phục, kính trọng người đó. Tôi phục Mark lắm. Tôi sẽ nói cô nghe về anh ta.

Xem thêm: Cá Tháng Tư Là Gì - Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Ngày

MAI LAN: Oh. First, tell me how he looks these days. Has he changed much?

Ồ. Trước không còn, mang đến tôi biết trông anh ấy rứa như thế nào. Có biến hóa nhiều không?

MIKE: He’s tall and handsome. He’s the picture of success.

Anh ta cao, đẹp trai và ví dụ dáng vẻ điệu fan thành công.

MAI LAN: That’s great! Was he happy to lớn see you? I’m sure he also thinks you’re handsome, unlike you in your teens!

Tốt quá ! Anh ta bao gồm mừng chạm chán lại anh không? Tôi chắc chắn là anh ta cũng nghĩ bây chừ anh đẹp mắt trai, không giống như hồi tuổi trẻ!

MIKE: Come on, Mai Lan. I know what you mean. You mean I was ugly then, right?

Thôi đi, Mai Lan. Tôi hiểu cô ước ao nói gì rồi. Cô bao gồm ý là hồi kia tôi rất xấu, đề xuất không?

MAI LAN: Ha ha ha, so you got it! Well, you know I was just kidding. The truth is you’re handsome, then & now, but most importantly, you’re a gentleman. Does that please you now?

Ha ha ha. Vậy là anh gọi rồi. Ồ, anh biết tôi nói chơi thôi. Lúc đầu, lúc này, anh phần lớn rất đẹp trai. Nhưng đặc biệt hơn không còn anh là bạn thanh lịch. Anh hài lòng chưa?

MIKE: Good-looking, smart, gentlemanly. That’s Mark.

Đẹp trai, tuyệt vời, lịch lãm. Mark là vắt kia.

MAI LAN: So tell me more why you look up to lớn hyên ổn.

Vậy nói thêm cho tôi biết tại sao anh phục Mark vắt.

MIKE: He’s going to graduate from Georgetown University this year. He’s been offered an excellent job. He may take it or go on khổng lồ his Master’s degree. And…

Anh ta sẽ giỏi nghiệp Đại học tập Georgetown trong năm này. Anh đã làm được một bài toán làm tốt nhất có thể. cũng có thể anh ta thừa nhận lời, Hay những học tập lên lịch trình Thạc sĩ. Và...

MAI LAN: Georgetown University! That’s a very prestigious school, not easy lớn get in. Besides, its tuition is very high.

Georgetown University ! Đó là một ngôi trường danh tiếng lắm, khó khăn được trao vào với tiền học phí rất lớn.

MIKE: Right. And what’s special about Mark is this. In those days, Mark was quite shy. Speaking in front of a large group is not his cup of tea.

Đúng. Và điều quan trọng đặc biệt về Mark là như thế này. Hồi kia Mark khá nhút ít yếu, Nói chuyện trước đám đông chưa hẳn là "cup of tea" của anh ý.

MAI LAN: What? Did he drink a lot of tea then?

Sao? Hồi kia anh ta uống tkiểm tra các hả?

MIKE: No, no. “A cup of tea” cup C-U-P. of tea T-E-A here has nothing lớn vì with the drink. It’s an idiom meaning something one excels in or enjoys.

Không không. Một "cup of tea" cup C-U-Phường of tea T-E-A ở đây không bám líu gì tới trà soát nhằm uống. Đó là 1 thành ngữ Có nghĩa là vật gì mình có tác dụng xuất sắc hoặc mê thích lắm.

MAI LAN: Can I say, for me baking a cake is easy, it’s my cup of tea?

Vậy tôi nói cách khác có tác dụng bánh ngọt rất đơn giản so với tôi. Đó là "my cup of tea"?

MIKE: Very good. Yes. Baking is your cup of tea. Now back lớn Mark. He was shy, he was not comfortable speaking in front of the public. And now…

Hay lắm. Đúng. Làm bánh là "your cup of tea". Bây tiếng quay trở về cthị trấn Mark. Hồi tphải chăng nhút ít hèn, không dễ chịu Khi đề xuất nói chuyện trước công bọn chúng. Mà bây giờ...

MAI LAN: He’s very eloquent now, right?

Bây giờ anh ta linh động lắm, buộc phải không?

MIKE: Yes. Yes. And he’s thinking about going lớn law school. He’ll have sầu lớn debate, argue in court, that’s not for a shy person.

Đúng, đúng. Anh ta đang nghĩ về đang học lý lẽ, bao biện khí cụ làm việc tòa. Đó chưa phải là vấn đề cho người nhút ít hèn.

MAI LAN: Then soon, handling cases in court will be his cup of tea. I look up to lớn hyên for his accomplishments, too.

Vậy thì chẳng bao thọ nữa có tác dụng các vụ kiện sinh hoạt tòa cũng là vấn đề rất đơn giản mang đến anh ấy. Tôi phục về phần đa kết quả đó của hình họa.

Hôm nay bọn họ vừa học nhì thành ngữ : LOOK UP. TO tức là KHÂM PHỤC với A CUPhường OF TEA nghĩa là VIỆC DỄ DÀNG. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hứa hẹn gặp lại quí vị vào bài học tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *