Defining Relative Clauses Là Gì

Mệnh đề quan hệ giới tính (Relative clauses) được áp dụng để rút gọn gàng câu mà vẫn mô tả đủ ý. Đây là chủ điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng cần thế vững trong giờ Anh, thường xuất hiện thêm trong nhiều dạng đề thi.

Bạn đang xem: Defining relative clauses là gì

Đang xem: Defining relative clauses là gì

> Câu điều kiện, mệnh đề If 1,2,3 – cách làm và bài tập vận dụng

> Quy tắc đọc với viết tháng ngày tiếng Anh

Kênh tuyển chọn Sinh tổng vừa lòng tất cả kiến thức đặc biệt về mệnh đề quan hệ – định nghĩa, phân loại, bí quyết dùng, lưu ý, ví dụ ví dụ và chi tiết.

*

Mệnh đề quan liêu hệ là một chủ điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong tiếng Anh

1. Định nghĩa mệnh đề quan hệ nam nữ (Relative Clause)

Trước khi khám phá về mệnh đề (clause), hãy cùng tò mò qua một trong những đại từ quan hệ nam nữ (relative pronouns) nhé!

Trong giờ đồng hồ Anh gồm có đại từ quan hệ tình dục cơ bản sau:

Đại từ quan tiền hệCách sử dụng
WhoLàm công ty ngữ, đại diện ngôi người
whichLàm nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi vật dụng vật, động vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó
whoseChỉ sở hữu cho tất cả những người và vật
whomĐại diện đến tân ngữ chỉ người
ThatĐại diện mang lại chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt quan trọng trong mệnh đề quan tiền hệ khẳng định (who, which vẫn có thê sử dụng được)

Khi này, chúng ta sử dụng mệnh đề tình dục (Relative Clause) nhằm té nghĩa mang đến danh từ đứng trước nó. Vì là 1 trong những mệnh đề nên chúng vẫn có cấu tạo chủ ngữ vị ngữ cơ bạn dạng của một câu. Mệnh đề quan hệ đứng tức thì sau danh từ mà nó bửa nghĩa.

Ví dụ:

Lord Thompson, who is 76, has just retired. This is the house which Jack built. Marie Curie is the woman that discovered radium.

2. Các loại mệnh đề quan liêu hệ 

Có hai nhiều loại mệnh đề quan liêu hệ: mệnh đề quan hệ xác minh và mệnh đề quan hệ giới tính không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ xác định (Defining Relative Clause)

Defining Relative Cluase được dùng để xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề quan trọng cho chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ bỏ là danh tự không khẳng định và không cần sử dụng dấu phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề chính. 

Trong mệnh đề này, bạn cũng có thể sử dụng that thay gắng cho who và which:

Ví dụ: 

Marie Curie is the woman that discovered radium.This is the house that Jack built.

Đồng thời, họ cũng rất có thể loại vứt danh từ nếu như nó vẫn là tân ngữ vào mệnh đề quan tiền hệ.

Ví dụ: This is the house that Jack built. (that is the object of built)

Mệnh đề dục tình không xác định (Non-defining relative clauses)

Non-defining relative clause là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không tốt nhất thiết phải bao gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh từ bỏ là danh từ xác minh và được phân cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vệt phẩy (,) hay vết gạch ngang (-)

Ví dụ: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. 

Làm nắm nào để xác định loại của mệnh đề quan lại hệ?

Để hoàn toàn có thể xác định được một số loại mệnh đề quan liêu hệbạn hãy chú ý đến danh từ nhưng mà nó xẻ nghĩa. Đối với Non-defining relative clauses, danh từ được xẻ nghĩa trong mệnh đề thường xuyên là: 

Danh từ riêng biệt Tính từ cài (my, his, her, their) Danh tự đi cùng với this , that, these, those

3. Phương pháp dùng mệnh đề quan liêu hệ 

Đối với những đại từ quan hệ tình dục who, whom, which

Who

Làm nhà từ vào mệnh đề quan hệ.

Thay cố gắng cho danh tự chỉ người. 

 ….. N (person) + who + V + O

Ví dụ: I don”t know who he is

Whom

Làm túc từ mang lại động từ trong mệnh đề quan tiền hệ.

Thay cố cho danh trường đoản cú chỉ người.

…..N (person) + whom + S + V

Ví dụ: The girl whom John is dating is really beautiful.

Which

Làm công ty từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ.

Thay chũm cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + which + V + O

….N (thing) + which + S + V

Ví dụ: The car which I have just bought suddenly broken down.

Whose

Chỉ cài cho danh từ chỉ bạn hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s

…..N (person, thing) + whose + N + V ….

Ví dụ: This is George, whose brother went khổng lồ school with me.

Đối với đại từ quan hệ tình dục that 

That có thể thay vắt cho địa chỉ của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định.

Các trường hợp sử dụng that:

khi đi sau các bề ngoài so sánh nhất.

Ví dụ: He was the most interesting person that I have ever met.

lúc đi sau những từ chỉ cấp độ như only, the first, the last:

Ví dụ: It was the first time that I heard of it.

lúc danh từ bỏ đi trước bao hàm cả fan và vật.

Ví dụ: These books are all that my sister left me.

lúc đi sau những đại từ bất định, đại từ lấp định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ví dụ: She talked about the people và places that she had visited.

Lưu ý: Bạn không được phép áp dụng đại trường đoản cú that trong các mệnh đề quan hệ giới tính không xác định và lúc nó che khuất giới từ.

Đối với những trạng từ quan liêu hệ 

WhyMở đầu cho mệnh đề quan hệ giới tính chỉ lý do, thường nạm cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + why + S + V …

Ví dụ: I don’t know the reason why you didn’t go to lớn school.

WhereThay núm từ chỉ khu vực chốn, thường chũm cho there

….N (place) + where + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ: 

The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.

The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

WhenThay nạm từ chỉ thời gian, thường vắt cho tự then

….N (time) + when + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ:

Do you still remember the day when we first met?

Do you still remember the day on which we first met?

4. Giải pháp rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

Với các mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn, chúng ta nên sử dụng kết cấu này như thế nào?

Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành các phân từ:

Mệnh đề quan hệ tình dục chứa các đại từ quan lại hệ thống trị từ who, which, that rất có thể được rút gọn thành cụm lúc này phân tự (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ bỏ (V3/ed).

Nếu mệnh đề tình dục là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm lúc này phân từ bỏ (V-ing).

Ví dụ: 

The man who is standing over there is my father.

Xem thêm: Mua Bán Nhẫn Mỹ Tại Đà Nẵng Chất Lượng, Khuyến Mãi, Nhẫn Mỹ Quân Đội Hột Xanh

→ The man standing over there is my father.

The couple who live next door khổng lồ me are professors.

→ The couple living next door khổng lồ me are professors.

Nếu mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

Ví dụ: 

The instructions that are given on the front page are very important.

→ The instructions given on the front page are very important.

The book which was bought by my mother is interesting.

→ The book bought by my mother is interesting.

Mệnh đề tình dục được rút thành cụm động từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ bỏ nguyên chủng loại (To-infinitive) lúc trước đại từ dục tình có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc hình thức so sánh bậc nhất.

Ví dụ

John was the last person that got the news.

→ John was the last person to lớn get the news.

He was the best player that we admire.

→ He was the best player to lớn be admired.

5. Một số để ý khi cần sử dụng mệnh đề quan tiền hệ 

Nếu vào mệnh đề quan lại hệ có giới từ bỏ thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ giới tính (chỉ áp dụng với whom với which).

Ví dụ: 

Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

Có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ví dụ: She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

Ở địa điểm túc từ, whom rất có thể được thay bằng who.

Ví dụ: I’d like to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

Trong mệnh đề quan hệ xác định , chúng ta có thể bỏ các đại từ quan liêu hệ làm cho túc tự như whom, which.

Ví dụ: 

The girl you met yesterday is my close friend.

The book you lent me was very interesting.

Các nhiều từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được cần sử dụng trước whom, which whose.

Ví dụ: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

6. SUMMARY 

*
Tổng quát chủ điểm ngữ pháp Mệnh đề dục tình (Relative Clauses)

7. Bài bác tập thực hành thực tế mệnh đề dục tình tiếng Anh

Bên cạnh việc hiểu lý thuyết, thực hành liên tục bài tập mệnh đề dục tình (relative clauses) để giúp đỡ bạn nắm rõ chủ điểm ngữ pháp này hơn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *