DỰ TOÁN TIẾNG ANH LÀ GÌ

Dự toán là việc đưa ra phần đa số liệu có tương quan đến quá trình sắp diễn ra trong thời gian tới và rất cần được đưa ra những con số rõ ràng dự báo trước cho 1 kế hoạch, sẵn sàng toàn cỗ mọi thứ thông qua việc đo lường và thống kê một cách toàn diện và tổng thể các hạng mục của công việc.


Dự toán là 1 trong thuật ngữ không mấy xa lạ đặc biệt là đối với doanh nghiệp khi mà cơ cấu tổ chức tổ chức cũng như các các bước nội bộ của bạn rất đa dạng. Chính vì vậy việc dự toán là cần thiết và buộc phải thiết.

Dự toán là gì?

Dự toán là việc đưa ra các số liệu có liên quan đến quá trình sắp ra mắt trong thời hạn tới và rất cần phải đưa ra những nhỏ số cụ thể dự báo trước cho một kế hoạch, chuẩn bị toàn bộ mọi thứ trải qua việc đo lường và tính toán một cách tổng thể và toàn diện các khuôn khổ của công việc.

Bạn đang xem: Dự toán tiếng anh là gì

Theo đó, cơ sở để rất có thể tính toán sẽ dựa vào những tiêu chuẩn nhất định cũng tương tự các số liệu trên thực tiễn đã bao gồm từ trước, từ kia làm địa thế căn cứ cho bài toán đưa ra phần đông dự đoán, bé số tương xứng nhất cho các bước sắp tới. Những người lập dự trù thường sẽ triển khai thông qua các bảng tính và thể hiện được rõ ràng về số lượng, giá trị cũng như thời gian dự trù sẽ chấm dứt các hạng mục.

Hiện nay, có mang về dự toán thường được thực hiện nhiều trong nghành nghề xây dựng và hầu hết khi bước đầu một công trình xây dựng nào kia thì quá trình đầu tiên đã là tiến hành lập dự toán hoặc là phần lớn kế hoạch sẽ đầu tư trong một năm. Đối với quy trình tiến độ này thì các nhà chi tiêu sẽ cần phải có sự đo lường một giải pháp sơ lược về tổng giá trị sẽ cần đầu tư chi tiêu dựa trên những cơ sở về chuẩn mực và sau đó sẽ chuyển ra đều dự toán rõ ràng nhất mang lại từng khuôn khổ cần thực hiện.

Dự toán tiếng Anh là gì?

Dự toán giờ Anh là estimate và quan niệm Accountants use estimates when it’s not possible lớn calculate an exact figure supporting a financial transaction, but it is known that a future transaction will occur & it’s reasonably estimated. Typically, accountants will apply a consistent methodology between the different tài khoản periods. This methodology may rely on estimates for the basis of the financial statement transaction.

*

Một số từ, các từ liên quan tới dự trù trong giờ đồng hồ Anh

– Cost estimate: dự trù Báo giá

– Quantity surveying/estimating: Tính khối lượng dự toán

– Quantity Surveyor/ Cost Estimator: fan lập dự toán

– Bill of Quantities (BOQ): Bảng dự trù Khối lượng

– Preliminary estimation: Khái toán

– Standard method of measurement: phương pháp đo tính tiêu chuẩn chỉnh (tính khối lượng)

– Direct Cost: giá thành trực tiếp

– Estimated Direct Cost: dự trù trực tiếp phí

– Overheads: ngân sách chi tiêu quản lý

– Construction Cost: giá cả xây dựng

– lớn overestimate: dự trù quá cao

– to lớn underestimate: dự trù quá thấp

– Budgeted statement: Bảng dự toán tiếng anh đó là

Một số ví dụ liên quan tới dự toán trong tiếng Anh

Thêm vốn trường đoản cú vựng có tương quan là chưa đủ để hiểu dự toán giờ đồng hồ Anh là gì? bởi vì vậy, người sử dụng hàng rất có thể tham khảo cách sử dụng từ này sau đây:

– The Bill of Quantities comprises a các mục of items giving the quantities & brief mô tả tìm kiếm of works included in The Contract.

Dịch là: Bảng dự toán trọng lượng gồm các hạng mục công tác làm việc có trong hợp đồng với cân nặng đưa vào cùng được biểu thị ngắn gọn gàng nội dung công việc cho từng hạng mục.

– There was no estimate available from any source of the number of demonstrators.

Dịch là: không tồn tại dự toán gồm sẵn từ bất kỳ nguồn con số người biểu tình.

– Though such estimates may be of value for research or policy purposes, using them khổng lồ scare the public cannot be considered legitimate.

Dịch là: mặc dù các dự trù như vậy rất có thể có giá trị mang đến mục đích phân tích hoặc chủ yếu sách, nhưng sử dụng chúng để gây lúng túng cho công bọn chúng không thể xem là hợp pháp. 

– Reliable estimates of the prevalence of this condition are difficult khổng lồ obtain because of the diversity of identifiable causes.

Xem thêm: " Cây Cổ Thụ Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Cây Cối (Phần 1)

Dịch là: Dự toán tin cậy về referring của chứng trạng này vô cùng khó đạt được vì tính phong phú của các vì sao nhận dạng.

– Our estimate of that value may be incorrect, in fact it almost certainly is.

Dịch là: dự toán giá trị của chúng tôi có thể không bao gồm xác, trên thực tế nó ngay gần như chắc chắn là là.

– Conservative estimates indicate that this could lead khổng lồ a further 5,000 additional vacancies.

Dịch là: các dự toán bảo thủ chỉ ra rằng điều này hoàn toàn có thể dẫn mang đến thêm 5.000 chỗ trống nữa.

– Current estimates value the ISP at $400 million – half what it was estimated lớn be worth a year ago.

Dịch là: các dự toán lúc này giá trị của ISP là 400 triệu đô – một nửa dự toán giá trị một năm trước đây.

– The most optimistic estimates predict less than half this number will actually turn out.

Dịch là: Dự toán sáng sủa nhất dự đoán ít hơn một nửa con số này đã thực sự xuất hiện.

Trên đây, cửa hàng chúng tôi đã mang lại Quý quý khách hàng những thông tin cần thiết nhất về chủ thể dự toán giờ đồng hồ Anh là gì? dự trù nói thông thường và dự trù trong nghành nghề dịch vụ xây dựng thích hợp là rất đề xuất thiết. Đặc biệt trong thời đại hội nhập trái đất như hiện thời thì việc cải thiện những kỹ năng tiếng Anh siêng ngành là rất cần thiết để công việc, học tập được công dụng và thuận lợi hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *