GIÁ TRỊ CHUỖI TRONG EXCEL LÀ GÌ

Nhóm hàm chuỗi trong excel bao gồm những hàm phổ biến nlỗi hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID, hàm LEN, hàm TRIM, hàm SUBSTITUE, … được áp dụng để gia công bài toán với chuỗi.

Bạn đang xem: Giá trị chuỗi trong excel là gì

Cùng với team hàm súc tích, những hàm trong team hàm chuỗi được sử dụng tiếp tục đối với người tiêu dùng Excel trong công việc.

Nhóm hàm chuỗi vào excel – Hàm LEFT

Hàm LEFT được sử dụng nhằm trích xuất nội dung của một chuỗi ban đầu từ mặt TRÁI. Số cam kết được được rước nhờ vào vào hướng dẫn và chỉ định của người sử dụng.

Cú pháp hàm LEFT vào Excel

LEFT(Chuỗi,Số ký tự)lấy ví dụ như sử dụng hàm LEFT trong Excel

LEFT(A2,2)Đối cùng với ví dụ trên, chúng ta rước 2 ký kết trường đoản cú của chuỗi tại A2. Giả sử ngôn từ tại A2 là Gia Sư Tin Học, thì hiệu quả Khi sử dụng công thức trên đang là Gi

Nhóm hàm chuỗi vào excel – Hàm RIGHT

Hàm RIGHT được sử dụng để trích xuất nội dung của một chuỗi ban đầu trường đoản cú bên PHẢI. Số ký được được rước dựa vào vào hướng dẫn và chỉ định của người tiêu dùng.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ " Lốp Xe Tiếng Anh Là Gì, Lốp Xe In English

Cú pháp hàm RIGHT trong Excel

RIGHT(Chuỗi,Số ký kết tự)lấy ví dụ như áp dụng hàm RIGHTvào Excel

RIGHT(A2,2)Đối cùng với ví dụ bên trên, bọn họ đem 2 cam kết từ bỏ của chuỗi trên A2. Giả sử văn bản trên A2 là Gia Sư Tin Học, thì hiệu quả Khi thực hiện bí quyết bên trên đã là ọc

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm MID

Hàm MID được áp dụng để trích xuất câu chữ của một chuỗi Ở GIỮA. khi áp dụng hàm MID, bọn họ đề nghị chỉ định vị trí bắt đầu và số ký kết từ được trích xuất.

Cú pháp hàm MIDtrong Excel

MID(Chuỗi,Vị trí bắt đầu, Số ký tự)ví dụ như áp dụng hàm MIDtrong Excel

MID(A2,5,6)Đối với ví dụ trên, bọn họ đem 6ký từ bỏ của chuỗi trên A2 bước đầu từ ký kết từ thứ 5. Giả sử ngôn từ trên A2 là Gia Sư Tin Học, thì hiệu quả Lúc sử dụng cách làm trên vẫn là Sư Tin

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm LEN

Hàm LEN được áp dụng để ĐẾM SỐ KÝ TỰtrong một chuỗi. bởi vậy, hàm LEN vẫn trả về một vài ngulặng đó là chiều lâu năm của chuỗi.

Cú pháp hàm LEN vào Excel

LEN(Chuỗi)lấy ví dụ như áp dụng hàm LENvào Excel

LEN(A2)Giả sử ngôn từ trên A2 là Gia Sư Tin Học, thì hiệu quả khi sử dụng phương pháp trên vẫn là 14. Tức chuôi Gia Sư Tin Học có toàn bô ký kết từ bỏ là 14, bao gồm khoảng tầm Trắng.

Nhóm hàm chuỗi vào excel – Hàm TRIM

Để đào thải KHOẢNG TRẮNGsinh hoạt phía trước và vùng sau chuỗi, chúng ta sử dụng hàm TRIM. Hàm TRIM không làm đổi khác văn bản, chỉ đào thải khoảng trắng.

Cú pháp hàm TRIM trong Excel

TRIM(Chuỗi)ví dụ như thực hiện hàm TRIMtrong Excel

LEN(A2)

Nhóm hàm chuỗi trong excel – HàmSUBSTITUTE

Tìm cùng thay thế sửa chữa chuỗi đó là tác dụng của hàm SUBSTITUTE

Cú pháp hàm SUBSTITUTE vào Excel

SUBSTITUTE(Chuỗi,Chuỗi 1,Chuỗi 2)Ví dụ thực hiện hàm SUBSTITUTE trong Excel

SUBSTITUTE(A2,"Tin Học","Lập Trình")Giả sử nội dung trên A2 là Gia Sư Tin Học, thì kết quả Khi áp dụng bí quyết bên trên vẫn là Gia Sư Lập Trình.Nghĩa là tiến hành sửa chữa thay thế chuỗi Tin Học bằng chuỗi Lập Trình vào chuỗi Gia Sư Tin Học

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Những bài tập thực hành

Tính bảng kê chi phí mướn chống của một khách hàng sạn


*

Câu 1.Ngày thuê

Ngày mướn = Ngày đi – Ngày đến (Lưu ý: Cột Ngày mướn định hình kiểu số #,##0)

Câu 2. Đơn giá

Nếu kí tự đầu của PHÒNG THUÊ là “A” thì ĐƠN GIÁ = 50;Nếu kí từ bỏ đầu của PHÒNG THUÊ là “B” thì ĐƠN GIÁ = 40;Nếu kí từ bỏ đầu của PHÒNG THUÊ là “C” thì ĐƠN GIÁ = 30

Câu 3. Số ngày tính đối chọi giá

10 ngày đầu tính đúng ĐƠN GIÁ;15 ngày tiếp nối sút 5%;Những ngày tiếp đến sút 10%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *