ự khác biệt giữa AM và PM có thể gây nhầm lẫn khi chúng ta không biết mỗi thuật ngữ là honamphoto.comết tắt của từ gì. A và CH cho biết hai phiên thời gian trong

 

*

 

Nội Dung:

SA và CH

Sự khác biệt giữa AM và PM có thể gây nhầm lẫn khi chúng ta không biết mỗi thuật ngữ là honamphoto.comết tắt của từ gì. SA và CH cho biết hai phiên thời gian trong một ngày. Cả hai đều khác nhau. AM là honamphoto.comết tắt của Ante Meridiem, trong khi PM là honamphoto.comết tắt của Post Meridiem. Bạn đã biết điều này trước đây? Tuy nhiên, đây là sự khác biệt chính giữa hai chữ honamphoto.comết tắt. Điều thú vị là cả hai chữ honamphoto.comết tắt, AM và PM đều được sử dụng làm tính từ, vì chúng mô tả thời gian trong ngày hoặc ban đêm tùy từng trường hợp. Sau đó, hãy để bài honamphoto.comết này giải thích cho bạn cách AM và PM được sử dụng trong ngôn ngữ, điều gì làm cho chúng khác nhau và thuộc về 12 giờ sáng và 12 giờ đêm.Bạn đang xem: Giờ sa và ch là gì

AM có nghĩa là gì?

AM hoặc ante meridiem có nghĩa là 'trước buổi trưa' trong tiếng Latinh. Có niềm tin rằng AM có nghĩa là "sau nửa đêm". Điều này là như vậy bởi vì thời gian được biểu thị bởi SA là giữa 12 giờ đêm hoặc nửa đêm và 12 giờ trưa hoặc trưa. Tuy nhiên, điều này có thể được sử dụng vì nó dễ nhớ hơn thuật ngữ Latinh đối với một người không quen thuộc với tiếng Latinh. Dù sao thì không có nhiều người quen thuộc với tiếng Latinh.

Đang xem: Đồng Hồ 12 Bây Giờ Là Mấy Giờ Trên Thế Giới

PM có nghĩa là gì?

PM hoặc post meridiem có nghĩa là 'sau buổi trưa' trong tiếng Latinh. Khi thời gian trước buổi trưa được gọi là SA, thời gian sau buổi trưa được gọi là CH.

Có một điều thú vị là thời gian 12 giờ đồng hồ được gọi là nửa đêm hoặc giữa trưa. Quan sát các câu cho dưới đây.

Tôi mong bạn sẽ đến vào buổi trưa.

Ở câu đầu tiên, bạn có thể thấy rằng từ ‘trưa’ được hiểu là 12’o đồng hồ vào buổi sáng, và từ ‘nửa đêm’ trong câu thứ hai, được hiểu là 12’o đồng hồ trong đêm. Do đó, có thể suy ra rằng cả buổi trưa và nửa đêm đều không thể được biểu thị bằng SA hoặc CH. Đây là một quan sát rất quan trọng cần thực hiện khi thể hiện thời gian bằng SA hoặc CH.

Xem thêm:

Đôi khi, chúng tôi thấy nửa đêm được biểu thị là 12 giờ đêm và buổi trưa được biểu thị là 12 giờ sáng, nhưng làm như vậy là không đúng. Tóm lại, có thể nói AM và PM bắt đầu ngay sau nửa đêm và giữa trưa hoặc giữa trưa. Do đó, 00:00 sáng và 12:00 trưa không có ý nghĩa gì cả. Chúng có thể được gọi đơn giản là nửa đêm và buổi trưa tương ứng.

 

*

 

 

Sự khác biệt giữa AM và PM là gì?

• AM là honamphoto.comết tắt của Ante Meridiem, có nghĩa là trước buổi trưa, trong khi PM là honamphoto.comết tắt của Post Meridiem, có nghĩa là sau buổi trưa. Đây là sự khác biệt chính giữa hai chữ honamphoto.comết tắt.

• Một số người nói, AM là honamphoto.comết tắt của ‘sau nửa đêm.’ Tuy nhiên, điều đó hẳn đã được sử dụng vì nó dễ nhớ hơn thuật ngữ tiếng Latinh Ante Meridiem.

Xem thêm: Giờ Thấp Điểm Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Biểu Giá Giờ Thấp Điểm

• Cả hai chữ honamphoto.comết tắt, AM và PM, đều được sử dụng làm tính từ, vì chúng mô tả thời gian trong ngày hoặc ban đêm tùy từng trường hợp.

tham khảo tại hoanghaistore.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *