Đây là phi thuyền đầu tiên phát hiện ra vành đai bức xạ Van Allen, gửi dữ liệu về vành đai này cho đến khi pin của nó cạn kiệt sau gần bốn tháng.

Đang xem: Hết pin tiếng anh là gì

It was the first spacecraft to detect the Van Allen radiation belt, returning data until its batteries were exhausted after nearly four months.
Thiết bị thăm dò được trang bị một pin có thể sạc lại với công suất đủ 100 phút để cấp nguồn cho các hệ thống đo lường và máy phát.
The capsule was equipped with a rechargeable battery with a capacity sufficient for 100 minutes of powering the measurement and transmitter systems.
Bộ hiệu chuẩn rung thường được sử dụng để thử nghiệm và kiểm tra cảm biến rung và dụng cụ đo tại vị trí hoạt động của chúng và do đó, thường vận chuyển và hoạt động bằng pin.
Vibration calibrators are most often used for testing and checking vibration sensors and measuring instruments at the site of their operation and are, therefore, usually transportable and battery operated.
Every time you put electricity into a battery and take it out, you lose about 20 to 40 percent of the power.
Để đảm bảo mã hóa các bản sao lưu tự động và thủ công bằng phương thức khóa màn hình, hãy dùng mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu.
To ensure your automatic and manual backups are encrypted with your screen lock, use a PIN, pattern, or a password.

Xem thêm: Kỳ Nam Là Gì Mà Đắt Thế ? Trầm Hương, Kỳ Nam Có Tác Dụng Gì? &Bull; Nhiên Mộc

” Là đồng minh chiến lược , Hoa Kỳ tôn trọng Hiệp ước phòng thủ chung của chúng tôi với Phi-líp-pin , ” Alan Holst , là viên chức hành chính công ở đại sứ quán , đã nói .
” As a strategically , the United States honors our Mutual Defense Treaty with the Philippines , ” said Alan Holst , acting public affairs officer at the embassy .
Do điện bị hư hỏng và đêm đến nhanh, các nhân viên cứu hộ buộc phải dùng đèn pin và nến để làm việc.
Electrical power failed, and darkness fell quickly, obliging rescuers to work by flashlight and candlelight.
Và chúng ta là ai khi nói rằng thậm chí là họ đã sai khi đánh vợ con mình bằng cáp thép hay ném acid từ pin vào mặt họ nếu họ từ chối cái đặc ân của việc bưng bít cơ thế ấy?
And who are we to say, even, that they”re wrong to beat them with lengths of steel cable, or throw battery acid in their faces if they decline the privilege of being smothered in this way?
Thường sẽ mất tối đa 4 tuần để gửi mã PIN cho bạn qua thư mặc dù thời gian này có thể lâu hơn tùy thuộc vào vị trí của bạn.
PINs often take up to four weeks to reach you by mail, though it may take longer depending on your location.
Gồm từ pin axít chì là nguồn an toàn và có tuổi thọ tương đối dài nhưng khá nặng cho đến pin cadmium bạc, thể tích nhỏ hơn nhiều và hiện cũng đang đắt hơn nhiều.

Xem thêm: Hút Thâm Môi Là Gì ? Chi Phí Và Cách Hút Thâm Môi Hiệu Quả Có Nên Khử Thâm Môi Không

They range from lead–acid batteries, which are safe and have relatively long shelf lives but are rather heavy compared to silver–cadmium batteries that are much smaller in volume and are currently much more expensive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *