HOA TIẾNG ANH LÀ GÌ

Hãy tưởng tượng một kịch phiên bản mà lại nhiều người đang cài đặt hoa cho một tín đồ các bạn nói giờ đồng hồ Anh hoặc người thân trong gia đình yêu, bạn có thể hình dung cành hoa thương yêu của mình trong tâm địa trí của doanh nghiệp với bạn biết phương pháp nói nó bằng ngữ điệu mẹ đẻ của chúng ta. Nhưng từ vào giờ Anh là gì? Để có thể xác định đúng đắn tên của những nhiều loại hoa không giống nhau, trước tiên bạn cần tìm hiểu chúng. Dưới đây là tổng phù hợp thương hiệu các loại hoa bởi giờ đồng hồ Anh thông dụng duy nhất.


Tên hoa vào Tiếng Anh

Một bông hoa là cấu tạo sinh sản được tìm kiếm thấy trong thực thứ tất cả hoa. Nó là 1 trong những loại thực thứ đặc biệt. Hoa cũng rất được Call là hoa hoặc hoa của cây. Trong giờ đồng hồ Anh, hoa call tầm thường là “flower”.

Tến những loài hoa phổ biến

Tulip/ˈtuː.lɪp/hoa tulip
Daffodil/ˈdæf.ə.dɪl/hoa thủy tiên
Poppy/ˈpɑː.pi/anh túc
Sunflower/ˈsʌnˌflaʊ.ɚ/phía dương
Bluebell/ˈbluː.bel/chuông xanh
Rose/roʊz/hoa hồng
Snowdrop/ˈsnoʊ.drɑːp/bông tuyết
Cherry blossom/ˈtʃer.i/ /ˈblɑː.səm/hoa anh đào
Orchid/ˈɔːr.kɪd/hoa lan
Iris/ˈaɪ.rɪs/hoa diên vĩ
Peony/ˈpiː.ə.ni/hoa chủng loại đơn
Chrysanthemum/krəˈsænθ.ə.məm/hoa cúc
Geranium/dʒəˈreɪ.ni.əm/phong lữ
Lily/ˈlɪl.i/hoa loa kèn
Lotus/ˈloʊ.t̬əs/hoa sen
Water lily/ˈwɑː.t̬ɚ ˌlɪl.i/cây bông súng
Dandelion/ˈdæn.də.laɪ.ən/người yêu công anh
Hyacinth/ˈhaɪ.ə.sɪnθ/ục bình
daisy/ˈdeɪ.zi/úc
crocus/ˈkroʊ.kəs/đưa ra crocus

Tấm hình về những loài hoa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tháng trong giờ đồng hồ Anh

Có nhiều lý do tại sao một fan học ngữ điệu giờ đồng hồ Anh hoàn toàn có thể thưởng thức học tập các thương hiệu hoa không giống nhau với trong phần này, bạn sẽ được trình bày tên của họ để chúng ta có thể thêm chúng nó vào từ vựng của chính mình. Mong rằng nội dung bài viết trên sẽ hỗ trợ đến độc giả một biện pháp chính xác nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *