Khải Hoàn Môn Tiếng Anh Là Gì

Trong cuộc Chiến tranh con Pháp-Đức (1870 – 1871), Bernhardi là 1 trong những thiếu hụt tá kỵ binh trong Trung đoàn Khinh kỵ binch số 14 của quân đội Phổ, với Khi cuộc chiến tnhãi nhép dứt ông dành được vinh dự là người Đức thứ nhất đi ngựa qua cổng Khải hoàn môn Paris Lúc quân nhóm Đức thắng trận tiến vào Paris.

Bạn đang xem: Khải hoàn môn tiếng anh là gì


During the Franco-Prussian War (1870–71), Bernhardi was a cavalry lieutenant in the 14th Hussars of the Prussian Army, và at the end of that conflict had the honor of being the first German to lớn ride through the Arc de Triomphe when the Germans entered Paris.
Thử nghĩ về tới một vài ba giao điểm to bên trên nhân loại, nlỗi Khải Hoàn Môn làm việc Paris, hay Quảng Trường Thời Đại sống thành thị Thành Phố New York, rất nhiều nhanh chóng với sự hào khởi của cái fan tưởng như rất nhiều.
Some of the great intersections of the world come to mind, lượt thích the Arc de Triomphe in Paris, or Times Square in Thủ đô New York City, both bustling with the excitement of a seemingly endless stream of people.
Trong chiến lược tái xây dừng Berlin của Hitler bao gồm bao gồm một tòa mái vòm mập mạp dựa trên mái vòm sinh hoạt Đền Pantheon trên Rome và một khải trả môn cao hơn gấp đôi Arc de Triomphe sinh hoạt Paris.

Xem thêm: Những Thành Phần Cấu Tạo Nên Cpu Là Gì Và Soc Là Viết Tắt Của Cụm Từ


Hitler"s plans for rebuilding Berlin included a gigantic dome based on the Pantheon in Rome & a triumphal arch more than double the height of the Arc de Triomphe in Paris.
Khải Hoàn Môn (giờ Đức: Arc de Triomphe)là 1 trong cuốn tè thuyết của Erich Maria Remarque, viết năm 1945 về bạn tị nàn không quốc tịch nghỉ ngơi Paris trước Thế chiến II.
Arch of Triumph (German: Arc de Triomphe) is a 1945 novel by Erich Maria Remarque about stateless refugees in Paris before World War II.
Các cuộc biểu tình sống Paris trở thành bạo loạn, cùng với hàng ngàn người bị tmùi hương với hàng ngàn người bị bắt; hơn 100 chiếc xe pháo bị đốt cháy, Khải Hoàn Môn bị phá hoại cùng các vị trí du lịch khác bị đóng cửa, cả sinh hoạt Thành Phố Hà Nội với những khu vực khác nội địa.
Protests in Paris morph into riots, with hundreds of people injured and thousands arrested; over 100 cars are burned, the Arc de Triomphe is vandalized and numerous other tourist sites are closed, both in the capital & elsewhere in the country.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *