QA, QC, QS là gì? Cả 3 đều là những từ ngữ chuyên ngành dùng để chỉ các bộ phận khác nhau nhưng đều có chung một nhiệm vụ liên quan đến chất lượng của dự án và sản phẩm. Nếu bạn vẫn còn nhầm lẫn hoặc chưa hiểu rõ công việc của QA, QC, QS là gì đối với ngành thiết kế xây dựng thì hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết câu trả lời nhé!

Giải thích khái niệm QA, QC, QS là gì?

Trong xây dựng, bộ phận QA (viết tắt của Quality Assurance) là bộ phận đảm bảo về mặt chất lượng. Các kỹ sư thuộc bộ phận này sẽ có nhiệm vụ chuyên thiết lập và đưa ra những quy trình về hệ thống quản lý chất lượng.

Đang xem: # Kỹ Sư Qs Là Gì ? Tìm Hiểu Công Việc Của Qs Trong Ngành Xây Dựng

Bộ phận QC (là viết tắt của Quality Control) cũng là một bộ phận chuyên trách về chất lượng. Do đó, có khá nhiều người rất hay nhầm lẫn bộ phận này vs QA.

*

Kỹ sư xây dựng

Tuy nhiên, QC lại là bộ phận quản lý chất lượng. Tại bộ phận QC, các kỹ sư QC sẽ trực tiếp tiến hành kiểm tra các sản phẩm trong từng công đoạn của quá trình sản xuất dựa theo quy trình mà bộ phận QA đã đề ra.

Khác với bộ phận QA và QC, QS (là viết tắt của Quantity Surveyor) là một bộ phận có các kỹ sư chuyên về dự toán khối lượng.

Vai trò và nhiệm vụ của QA, QC, QS là gì đối với ngành xây dựng?

Ở phần trên, chúng tôi đã giải thích khái niệm QA, QC, QS là gì.

Xem thêm: Hướng Dẫn Up Rom, Fix Lỗi Tin Nhắn Sms Cho Sky A830 Đơn Giản

Tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về vai trò cũng như nhiệm vụ mà 3 bộ phận này thường làm.

Vai trò và nhiệm vụ của QA

Trong ngành xây dựng, QA có nhiệm vụ bao quát tất cả và phải chịu trách nhiệm tổng thể về tiêu chuẩn, kể cả các quy trình kiểm tra để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Những công việc mà bộ phận QA thường làm là:

Lưu giữ chứng từ hồ sơ và cải tiến quá trình sản xuất tại nhà máy cũng như ở công trường.Trong nội bộ, QA thường phải đưa ra những nhận xét và đánh giá về hệ thống quản lý chất lượng của công ty.QA cần phối hợp với nhà sản xuất để giải quyết kiến nghị trong trường hợp có yêu cầu kiến nghị của khách hàng về sản phẩm.Khi hệ thống có sự thay đổi, bộ phận QA cũng phải đảm nhận vai trò huấn luyện về việc áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống và quy trình cho các bộ phận có liên quan khác.

*

Kỹ sư trong xây dựng

QC có vai trò quan trọng trong việc thực hiện những quy định mà QA hướng dẫn, kiểm tra chất lượng cụ thể của các công đoạn trong sản xuất hay của các sản phẩm hoàn thiện. Nhiệm vụ của bộ phận QC là:

Trong quá trình kiểm tra mà có phát hiện những vấn đề không phù hợp thì bộ phận QC sẽ tiến hành lập báo cáo.Lập báo cáo để phòng tránh và khắc phục trong quá trình thi công, sản xuất.Lưu giữ chứng từ hồ sơ và lập kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu công trình.Có thể nói, bộ phận Qc có nhiệm vụ như là nơi cung cấp thông tin về chất lượng của sản phẩm đến với đơn vị tư vấn giám sát (giám sát khách hàng) hay chủ đầu tư.

Vai trò và nhiệm vụ của QS

Trong quá trình thi công, bộ phận QS phải luôn chuẩn bị sẵn một số phương án dự trù và khả năng đối phó với biến số một cách nhanh nhạy khi có những vấn đề rắc rối và khó khăn xảy ra. Do đó, bộ phận QS có vai trò vô cùng quan trọng đối với ngành xây dựng. Công việc cụ thể của QS là:

Cập nhật và điều chỉnh kịp thời khối lượng của các hạng mục phát sinh vào hồ sơ dự toán.Cung cấp các chủng loại thiết bị vật tư, các đầu mục khối lượng dự toán,… cho phòng quản lý thầu để tiến hành mời thầu.Quản lý đơn giá và tổng giá trị có liên quan đến dự án của công ty hoặc dự toán các công trình.

Xem thêm:

Bài viết trên là những thông tin giải thích cho câu hỏi QA, QC, QS là gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *