*

Những nhận thức và tự liên hệ của bản thân về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”

*

Chủ tịch Hồ ChíMinh từng giải thích về tinh thần trách nhiệm và không trách nhiệm như sau: “Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng,Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, tacũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khókhăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ,đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy là không có tinh thần trách nhiệm”.

Đang xem: Liên hệ bản thân là gì

Nhưvậy, có thể hiểu, nêu cao tinh thần trách nhiệm là cán bộ, đảng viên, công chứcphải bảo đảm làm tròn nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao, với sự ràng buộcđối với lời hứa của mình, nếu kết quả thực hiện không tốt, hoặc nếu thực hiệnsai, thất hứa thì phải gánh chịu hậu quả.

 

 Sinh thời, Chủ tịchHồ Chí Minh cũng luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý thức, tinh thầntrách nhiệm. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao phải “có gan phụ trách”, dámnghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

 

 Thấm nhuần tư tưởngHồ Chí Minh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, mỗi đảng viên, quần chúng,công chức cần phải thể hiện qua việc làm cụ thể như sau: 

 

 + Mỗi đảng viên,quần chúng phải tự vạch kế hoạch làm việc cho bản thân theo công việc đượcgiao. Có thể lập kế hoạch công việc theo ngày, tuần, tháng, năm. Công việc gì cầngiải quyết trước, nhiệm vụ nào làm sau. Khi đã có kế hoạch thì cụ thể sẽ giúpchủ động hơn trong công việc, sắp xếp được thời gian khoa học, hợp lý. Như vậychất lượng công việc sẽ được nâng cao, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc;

 

 + Khi thực hiệnchức trách, nhiệm vụ được giao phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; cóphương pháp làm việc khoa học; phải chịu khó, chăm chỉ trong công việc; làmviệc phải bảo đảm thời gian theo quy định, không được lấy thời gian làm việccông để làm việc tư.

 

 + Mỗi cán bộ, đảngviên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với tự phê bình và phê bình; pháthuy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Xem thêm: Trang Phục Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Quần Áo Trong Tiếng Anh

 

 + Đổi mới tácphong, phương thức, tư duy làm việc để nâng cao hơn nữa chất lượng công việc đượcgiao, nâng cao thành tích chung của Phòng;

 

 + Bên cạnh việchoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mỗi đảng viên, quần chúng cần thực hiện nghiêmtúc quy chế của Ngành, nội quy cơ quan: Sống khiêm tốn, trong sạch, giản dị.Không bè phái, giải quyết công việc phải vì lợi ích chung của tập thể, minh bạch,rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không thamnhũng, hối lộ. Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, tài sản cơ quan, bảo vệ lợi ích của nhândân.

 

 + Chấp hànhnghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Ngành, cơ quan về kỷ cương, kỷ luật công vụvà trật tự nội vụ.

 

 *Liên hệ bản thân

 

 Bản thân khôngngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức về mục tiêu lý tưởng, đạođức cách mạng, xác định rõ và thực hiện tốt trách nhiệm cá nhân, học tập và làmtheo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 Luôn nâng caotinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệmvụ của người cán bộ, đảng viên; gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốtnhiệm vụ được giao.

Xem thêm: Tụ Bù Hạ Thế Là Gì – Cấu Tạo Của Tụ Bù Hạ Thế

 

Tuân thủ nghiêm ngặt quy chế, chế độ, quytrình, thủ tục, không làm tắt, làm trái quy định, không có động cơ cá nhântrong công việc. Tuy nhiên, cũng không nên cứng nhắc, máy móc, phải linh hoạt,sáng tạo, không ngừng cải tiến, đổi mới để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

 

 

 Trên đây là nộidung tự liên hệ của bản thân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh, tôi rất mong mọi người quan tâm góp ý để hoàn thiện./..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *