Trong giai đoạn nước rút này, thí sinh nên tập trung làm nhiều đề trắc nghiệm vừa để ôn tập lại kiến thức vừa làm quen với các dạng bài thi. Tuyển sinh số xin gửi tới thí sinh 300 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết môn Hóa để tham khảo dưới đây.

Hóa học lớp 12 gồm các chương, bài sau:

Chương 1: Este – Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: Khái niệm về Xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợpBài 4: Luyện tập Este và Chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột và XenlulozơBài 7: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của CacbohiđratBài 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của Este và Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit và ProteinBài 12 Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit và Protein

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Bài 13: Đại cương về polimeBài 14 Vật liệu polimeBài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polimeBài 16: Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiBài 18: Tính chất của kim loại và Dãy điện hóa của kim loạiBài 19 Hợp kimBài 20: Sự ăn mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập Tính chất của kim loạiBài 23 Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24: Thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềmBài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúngBài 27: Nhôm và hợp chất của nhômBài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhômBài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp chất của sắtBài 33: Hợp kim của sắtBài 34: Crom và hợp chất của CromBài 35: Đồng và hợp chất của ĐồngBài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắtBài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúngBài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịchBài 41: Nhận biết một số chất khíBài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tếBài 44: Hóa học và vấn đề xã hộiBài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

300 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết môn Hóa thi THPT quốc gia 2019

XEM VÀ TẢI 300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT MÔN HÓA THI THPT QUỐC GIA KÈM ĐÁP ÁNTẠI ĐÂY

Suzy

*

*

*
*
*
*
*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *