Cây Lúa Tiếng Anh Là Gì

Những dẫn chứng về cây lúa hoang được kiếm tìm thấy sống hòn đảo Sulawesi gồm niên đại từ năm 3000 trước công nguim.

Bạn đang xem: Cây lúa tiếng anh là gì


Ngược lại, ngơi nghỉ thực vật gồm có cỗ gen cực kỳ mập, ví dụ điển hình ngơi nghỉ cây lúa gạo cất hơn 46.000 gen mã hóa protein.
Conversely, plants can have extremely large genomes, with rice containing >46,000 protein-coding genes.
Nhưng giả dụ được gieo xuống khu đất cùng “chết đi” thì nó sẽ nảy mầm cùng dần dần mọc lên thành cây lúa có không ít phân tử.
Yet, if it is put into lớn the soil và “dies” as a seed, it can germinate & in time grow into a productive sầu stalk with many grains.
Sau khi đâm chồi và bự lên, cây lúa sẽ hiệu quả, dẫu vậy trái kia chưa phải là 1 trong cây bé, nhưng là phân tử bắt đầu.
Well, after a wheat stalk sprouts và matures, it produces as fruit, not little wheat stalks, but new seed.
Sau lúc cây lúa mì đâm chồi và mập lên, nó đang hiện ra phân tử giống như new chđọng không phải hầu như cây lúa mì nhỏ.
13:23) After a wheat stalk sprouts and matures, the fruit it produces is not little wheat stalks, but new seed.

Xem thêm: Tiễn Khách Tiếng Anh Là Gì ? Tiễn Khách Trong Tiếng Anh Là Gì


Bandalâ (từ giờ đồng hồ Tagalog từ mạn đà la, một ck tròn của cây lúa được đập), bán sản phẩm năm và trưng dụng món đồ nlỗi gạo.
Also there was the bandalâ (from the Tagalog word mandalâ, a round staông chồng of rice stalks to be threshed), an annual forced sale & requisitioning of goods such as rice.
phần lớn loại giun tròn lây nhiễm cây lúa gây ra các dịch nhỏng Ufra (Ditylenchus dipsaci), White tip disease (Aphelenchoide bessei), cùng căn bệnh tăn năn rễ (Meloidogyne graminicola).
Several nematode species infect rice crops, causing diseases such as Ufra (Ditylenchus dipsaci), White tip disease (Aphelenchoide bessei), & root knot disease (Meloidogyne graminicola).
Nhờ cố kỉnh, hạt tương tự ấy dính rễ và Khủng lên, nhỏng một cây lúa mì, và qua thời gian thì chuẩn bị sinh hoa kết quả.
As a result, the seedlike Kingdom message took root và grew, as it were, into lớn a wheat stalk that, in time, was ready to bear fruit.
Vài phương thuốc trừ sâu có tác dụng tăng con số axit amino với sucrose tất cả trong phloem của cây lúa, với cho nên vì vậy làm cho tăng mức độ sống sót của rầy nâu.
Some insecticides increase the amount of amino acids và sucrose available in the phloem of rice plants, & thereby increase BPH survival.
Cũng vậy, nạm vị chỉ thấy phần nhiều khoảng khu đất trống thân các cây lúa, bạn cũng có thể triệu tập vào tài năng lượm lặt vào Quanh Vùng của chính mình không?
Rather than seeing only the barren ground between the stalks of grain, can we likewise focus on the potential harvest in our assigned territory?
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *