Chơi Mega 6/45 Max 3D Max 3D Pro Power 6/55 Keno Trúng thưởng Kết quả Thông báo Quay số mở thưởng Lĩnh thưởng Thống kê Jackpot Đại lý Trách nhiệm xã hội Chơi có trách nhiệm Trách nhiệm với cộng đồng Tin tức honamphoto.com

Đang xem: Kết quả xổ số tự chọn mega millions

*

*

*

*

*

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự Quay số mở thưởng mỗi 10 phút Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Xem thêm:

AttachFile:https://media.honamphoto.com/main/03.2022/system/game.pdf.result/00438_max3d_a5_v2_00438.pdf,https://media.honamphoto.com/main/03.2022/system/game.pdf.result/00438_max3d_a6_v2_00438.pdf,https://media.honamphoto.com/main/03.2022/system/game.pdf.result/00438_max3d_a4_v2_00438.pdf

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ nhật

AttachFile:https://media.honamphoto.com/main/03.2022/system/game.pdf.result/00085_max3dpro_a5_v2_00085.pdf,https://media.honamphoto.com/main/03.2022/system/game.pdf.result/00085_max3dpro_a6_v2_00085.pdf,https://media.honamphoto.com/main/03.2022/system/game.pdf.result/00085_max3dpro_a4_v2_00085.pdf

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7

Xem thêm:

23.657.658.500 VND

Ông L.V.T

40.268.451.000 VND

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *